Te veel betaald pensioen mag je houden

Als het pensioenfonds jarenlang te veel pensioen uitbetaalt, dan mag dat voor de toekomst wel worden hersteld, maar de gepensioneerde hoeft het te veel betaalde niet terug te betalen.

Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam. Een vrouw is op 1 maart 2008 met pensioen gegaan en zij heeft daarbij haar nabestaandenpensioen uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Vijf jaar later stuurt het pensioenfonds een brief dat er iets is misgegaan: ze waren bij de berekening van het pensioen de gevolgen van haar echtscheiding vergeten. Het pensioenfonds verlaagde haar pensioen en vorderde bijna 15.000 euro terug. Dat zou in een aantal maandelijkse termijnen op haar pensioen worden ingehouden, schrijft Jurofoon.

Geen terugbetaling
De vrouw accepteerde dat niet en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de vrouw niet had kunnen weten dat de berekening fout was, omdat ze een leek is op het gebied van pensioen. Ze mag het geld houden en het pensioenfonds mag niets terugvorderen.  Wel mag het pensioenfonds de fout herstellen en het pensioen voor de toekomst verlagen. Er is namelijk geen enkele regel die het herstel van fouten tegengaat en, zo oordeelt de rechter, stel dat het pensioen te laag was vastgesteld, dan zou de vrouw ongetwijfeld voor herstel van de fout zijn geweest. Dus kan de fout ook nu worden hersteld.