Toeslagen: waar heeft u recht op?

Er zijn verschillende toeslagen waar u wellicht recht op heeft. Hier vindt u de belangrijkste.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de huur van een woonhuis. Als u in verhouding tot uw inkomen veel huur betaalt, komt u voor deze toeslag in aanmerking. Ligt de huur boven de € 615,01, dan hebt u geen recht op de huurtoeslag. Ook huurders die minder dan € 195,89 aan huur betalen, zijn uitgesloten van huurtoeslag. Voor huren tussen deze bedragen wordt er dus gekeken naar de verhouding tussen de huur en het inkomen. Alleenstaanden komen in aanmerking voor huurtoeslag als hun bruto-inkomen onder de 
€ 20.300 ligt; voor alleenstaande 65-plussers ligt deze grens op € 18.250. Meerpersoonshuishoudens met een bruto-inkomen onder de € 27.575 komen in aanmerking, als de meestverdiener 65 jaar of ouder is, ligt de grens op € 24.275. Huurders met een flink vermogen krijgen helemaal geen huurtoeslag. Het criterium is of u al dan niet belasting betaalt in box 3, oftewel: of uw vermogen hoger is dan € 20.014 per persoon. Voor gepensioneerden met een inkomen onder de € 18.539 gelden hogere vrijstellingen.

Zorgtoeslag

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn veel voormalig ziekenfondsverzekerden fors meer gaan betalen voor hun verzekering. De zorgtoeslag moet dat goedmaken. Als u de zorgtoeslag in 2006 al had, hoeft u deze voor 2007 niet opnieuw aan te vragen. Alleen wijzigingen in uw inkomen of gezinssamenstelling moet u doorgeven. Misschien had u in 2006 nog geen recht op de zorgtoeslag, maar is uw inkomen inmiddels gedaald, zodat u wel onder de grens komt. Voor alleenstaanden geldt in 2007 een maximaal bruto-inkomen van € 26.391, voor stellen is dat € 42.520. De zorgtoeslag bedraagt maximaal € 448 voor alleenstaanden en € 1255 voor stellen.

Kinderopvangtoeslag

Past u regelmatig op uw kleinkinderen? De overheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang als dat gebeurt via een erkend gastouderbureau. Ook grootouders kunnen zich daar inschrijven en net als andere erkende gastoudergezinnen een vergoeding innen voor bewezen diensten. Het gastouderbureau brengt bij de ouders van de kinderen bemiddelingskosten in rekening. Wel stelt het bureau eisen aan de gastouders (veilige opvangruimte e.a.). Zodra opa en/of oma via het gastouderbureau aan het werk gaan, kunnen de ouders een tegemoetkoming kinderopvang aanvragen bij de Belastingdienst. De betaling van ouders aan gastouders kan via het gastouderbureau verlopen of rechtstreeks.

Gemeentelijke heffingen

Wees alert op kortingsregelingen. Mensen met een laag inkomen hoeven soms geen of minder heffingen te betalen aan de gemeente of aan het waterschap. Let ook op als u onlangs alleenstaand bent geworden. U hoeft dan voor sommige heffingen minder te betalen. Informeer ernaar bij de gemeente en het waterschap.

Bijzondere bijstand

Hebt u een bril of gehoorapparaat nodig, is een computer voor u onmisbaar of valt de energierekening extra hoog uit omdat u vanwege ziekte extra moet stoken? En kunt u deze kosten niet uit eigen middelen betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand, bedoeld voor mensen met een minimum inkomen zonder eigen vermogen. Vraag aan de gemeente of u bijzondere bijstand kunt krijgen. Sommige gemeenten geven zogenoemde categoriale bijzondere bijstand: een extraatje voor een categorie mensen die van een minimuminkomen moet rondkomen. Zo’n categorie kan bijvoorbeeld zijn 65-plussers met alleen AOW.

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids