Vriendin met eigen woning; wel of geen korting op de AOW?

Mijn vrouw is vijf jaar geleden overleden en nu heb ik sinds kort een vriendin waar ik regelmatig mee optrek. Zij heeft een koopwoning en ik huur. We zijn de ene keer bij haar en de andere keer bij mij, maar meestal zien we elkaar alleen in het weekend. We hebben allebei een ongehuwden-AOW en nu vraag ik me toch af of deze relatie nog gevolgen voor onze AOW kan hebben. Ik weet dat hier lange tijd veel over te doen is geweest.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, ontvangen beide partners de AOW voor gehuwden. Ook als u volgens de SVB samenwoont, zult u slechts recht hebben op deze lagere AOW voor gehuwden. Daarbij kijkt de SVB of er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. Of er sprake is van samenwonen en/of van een gemeenschappelijke huishouding is niet altijd even duidelijk.

Om duidelijkheid te creëren in de situatie voor twee mensen met een eigen woning (huur- of koopwoning), is sinds een aantal jaar de zogenoemde tweewoningenregel in het leven geroepen. Omdat ik hier nog regelmatig vragen over krijg, zet ik hieronder deze regeling nog eens op een rijtje.

AOW-gerechtigden worden niet als samenwonend gezien als zij een relatie hebben en/of met deze persoon ongehuwd /ongeregistreerd samenwonen als beiden een eigen woning hebben. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een koopwoning of een huurwoning. Het kan ook gaan om een AOW’er en een andere ongehuwde, meerderjarige persoon. Wel gelden er de volgende voorwaarden:

  • u bent ongehuwd én
  • u heeft beiden een eigen huur- of koopwoning; óf een huurwoning voor begeleid wonen of groepswonen; óf een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning, én
  • u staat beiden bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres (in de Basisregistratie Personen) én
  • u betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning (dit betekent: dat u aantoonbaar de kosten van energie, de hypotheekrente, de huur of het onderhoud van de woning betaalt en de ander daaraan niet meebetaalt) én
  • u kunt vrij over uw eigen woning beschikken.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan krijgt u een AOW-pensioen voor ongehuwden.

Voor meer informatie: www.svb.nl

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).