Zijn de pensioenen echt onhoudbaar?

De pensioenen zijn onhoudbaar, heeft minister Donner gezegd. Kan het kabinet zomaar beslissen om de pensioenuitkering te verlagen? Ik ben 50 jaar.

Uw vraag zou ook kunnen luiden: Nederland heeft met afstand het beste pensioenstelsel ter wereld, de pensioenfondsen zijn rijker dan ooit en toch is er paniek over de toekomstige uitkeringen. Hoe is dit te rijmen?

Dat komt door de lage lange rente. Daardoor moet het bedrag dat pensioenfondsen per persoon klaar moeten hebben staan voor iemand die 65 wordt, hoger zijn.  Je kunt zeggen dat de pensioenfondsen bijna onmetelijk rijk zijn, maar nog niet rijk genoeg om de stijgende verplichtingen bij te houden. Maar aan deze zuinige systematiek van ‘reken je arm’, zitten merkwaardige kantjes. Als je het alleen over de lijn van die lage rente zou bekijken, staan de pensioenfondsen er in Griekenland veel beter voor. Daar is door het slechte economisch tij de lange rente heel hoog. Ondanks de daar schraal gevulde pensioenpotten, is de dekkingsgraad er hoog….

Pensioenfondsen moeten inspelen op de toekomst en het zekere voor het onzekere nemen. Maar het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat de lange rente altijd maar zo laag blijft. Stijgt de rente, dan zullen de teugels weer gevierd mogen worden.

Wat meespeelt is dat de pensioenfondsen en het pensioenbeheer in politiek vaarwater gekomen zijn. De AOW gaat naar 67 jaar en het zou de politiek een lief ding waard zijn, als ook de pensioenen pas op 67-jarige leeftijd zouden kunnen beginnen. In dat streven past natuurlijk niet een verhaal ‘dat het wel lekker loopt’ bij die pensioenfondsen. Ik denk dat mensen zich eerder moeten voorbereiden op een later dan op een lager pensioen. U als 50-jarige zou daar al mee te maken kunnen krijgen, al zal dat later geen 2 jaar zijn, maar bijvoorbeeld 6 maanden.

Bron(nen):
  • Geld&Recht