50-plusser is dure prestigeprojecten helemaal zat

Een nieuw gemeentehuis, de herinrichting van het dorpsplein, de renovatie van een stadhuis dat er pas vijf jaar staat - u bent er helemaal klaar mee. De Nederlandse kiezer voelt zich te weinig betrokken, maar ziet wel dat het buurthuis of de bibliotheek moet sluiten. En dat steekt, zo blijkt uit het onderzoek dat PlusOnline eind vorig jaar hield onder ruim duizend lezers.

Het onderzoek spitste zich toe op de lokale politiek en de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal respondenten bedroeg 1.047. De antwoorden op de vraag ‘welk onderwerp ging u in de afgelopen vier jaar het meest aan het hart?’ maakt duidelijk dat er nog wel het een en ander misgaat tussen de burger en de lokale politiek.

Herinrichting

De inrichting van de openbare ruimte was voor veruit de grootste groep 257 respondenten hét onderwerp van de afgelopen vier jaar. Veel reacties betreffen de herinrichting van een centrum of een stationsplein, maar ook de sloop van oude panden en zelfs monumenten ten behoeve van nieuwbouwprojecten of infrastructuur scoort hoog. Verder komen nieuwbouw en renovatie van gemeente- en stadhuizen veelvuldig in de lijst voor.

Door de strot geduwd

Het is u vaak niet duidelijk waarom een herinrichting, renovatie of nieuwbouwproject per se plaats moet vinden. De besluitvorming rond dit soort projecten blijkt niet voldoende transparant, waardoor veel kiezers het gevoel hebben dat het hen door de strot wordt geduwd. Ook is er weinig begrip voor de keuzes die menig gemeenteraad maakt: enerzijds een kostbare herinrichting of een nieuw gemeentehuis, anderzijds de sluiting van de bibliotheek, het buurthuis of het zwembad omdat daar geen geld meer voor is.

Huisvesting

Een tweede grote zorg is huisvesting, en in het bijzonder de huisvesting van ouderen, zo laat het onderzoek zien. Bijna 170 respondenten vinden dat hier te weinig aandacht voor is en dat de verdere afbraak van verzorgingshuizen en andere woonvormen voor ouderen moet stoppen. Daarnaast blijkt dat veel PlusOnline- lezers het huurbeleid van de eigen gemeente ingewikkeld dan wel weinig rechtvaardig vinden.

Zorg, voorzieningen en groen

Andere zorgen van de kiezer zijn de zorg en de gemeentelijke afhandeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - ruim 100 respondenten vulden dit in. Een kleine 100 respondenten is bezorgd over de voorzieningen in de eigen gemeente: het buurthuis, de bibliotheek, het zwembad, de sportvereniging. Verder scoort ook ‘groen’ een kleine 100 antwoorden: onnodige bomenkap, onvoldoende groenonderhoud en het afsnoepen van stukjes natuur ten faveure van nieuwbouw.

5 Comments

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op di, 9-10-2018 - 12:55

Wij wonen in het Groene Hart,in Unescogebied. Ook daar gaat het niet goed. Er worden in de weilanden steeds meer woonwijken en industriegebieden gebouwd. Met nieuwe toegangswegen dwars door de weilanden. Er is geen plek waar je geen bebouwing ziet of geen verkeerslawaai hoort. En dat in een beschermd gebied.
Als we even lekker willen uitwaaien, wandelen en fietsen we in file in de polder. Er komen steeds meer mensen, die hetzelfde doen. Dus is het buiten de bebouwde kom druk.
We hebben de natuur en rust nodig om te ontstressen.
Ik vraag me af waarom daarmee geen rekening gehouden wordt. Waarom staat welzijn van de burger niet bovenaan?
Het draait maar om een ding en dat is geld.

Door Hellen Jordan (niet gecontroleerd) op di, 9-10-2018 - 11:20

Ik ben het helemaal eens met uw artikel over al die projecten. Ook zo in onze stad hengelo (o.v.). Overbodig...te duur...herinrichting, voor wie? Niet voor mij en vele anderen. En wat moet er wijken? Precies.

Door Anne Wolf (niet gecontroleerd) op za, 6-10-2018 - 13:09

Ik wordt er zo heel erg verdrietig van dat waar ik woon en dat is in De Meern, Leidscherijn, de grootste bouwput van Nederland, alles stampvol wordt gebouwd! Toen ik hier kwam wonen woonde er in de die dorpen ruim 17000 inwoners, inmiddels is dit al 85.000 geworden! Ieder stukje groen gaat eraan en huizen, dure huizen wel te verstaan nemen al het groen in beslag! Ik heb zoveel dieren zien vluchten, dood gereden worden, in paniek zijn! Ik wou dat ik hier weg kon maar dat is financieel niet op te brengen! Dan in Amelisweerd gaan ze de A 27 verbreden??Waarom in vredesnaam? Het helpt niet tegen files! Alles draait om geld! Maar dat er duizenden bomen worden gekapt, dieren worden verjaagd, gedood, dood gaan, nog meer luchtvervuiling komt maakt Utrecht en Rijkswaterstaat helemaal niks uit, ze drammen gewoon door op kosten van ons allen die dit helemaal niet willen! Gewoon 80 km rijden, andere werktijden, er zijn tal van andere oplossingen!!! Hoezo leven wij in democratie, in vrijheid? Als puntje bij bij paaltje komt heb je helemaal niets in te brengen al geven ze je wel de suggestie daartoe! Bomen zijn onze longen, zonder hen kunnen we niet! Het evenwicht is helemaal zoek, zonder respect doet men maar, het is om van te huilen!

Door G. van Winden (niet gecontroleerd) op do, 4-10-2018 - 19:38

In Koudekerk aan den Rijn (gemeente Alphen aan den Rijn) is al meer dan 14 jaar niet meer gebouwd. De vergrijzing is al hoog maar neemt nog steeds meer toe. Jongeren komen niet aan een woning en zoeken elders wat. Het nieuwe bestemmingsplan (dat midden in een industriewijk ligt) is door de Raad van Staten afgewezen. Hier zouden 275 woningen gebouwd moeten worden. Geen starterswoningen geen seniorwoningen. Waar blijven de alternatieven gemeente?

Door spooky (niet gecontroleerd) op vr, 9-3-2018 - 14:13

ook de Gemeente Oosterhout blijft maar bouwen op alle kleine stukjes groen moet nieuwbouw komen zo erg zelfs dat ze een nabij gelegen dorp bijna dicht bouwen
en dan de groen voorziening die wordt bijna niet meer onderhouden wat resulteert in hoog onkruid ,en geen goede verkeer's veiligheid doordat alles zo hoog wordt en ze niet op tijd snoeien