Ik wil niet per post stemmen. Wat nu?

Getty Images

Vanwege corona mogen alle 70-plussers hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen per post uitbrengen. Maar wat als je dat liever niet doet? Mag je dan wel met je stempas naar het stembureau?

Eerder deze week ontvingen de eerste 70-plussers hun stempluspas op de deurmat. In totaal zullen 2,4 miljoen mensen zo’n stempluspas en het stembiljet per post ontvangen. Ouderenbond ANBO zegt dat ongeveer 30 procent van de 70-plussers gebruik wil maken van het stemmen per post.

Stemmen per post
Stemmen per post klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het toch net even iets ingewikkelder dan gedacht. Ouderenbond ANBO sloeg half februari alarm en ook op PlusOnline besteedden we er al aandacht aan.

Briefstemmen niet verplicht
De overheid zegt er alles aan te doen om de kiezers die per post mogen stemmen goed voor te lichten. Toch zullen er 70-plussers zijn die denken: ‘Leuk dat het kan, maar het risico dat mijn stem ongeldig wordt verklaard, is me te groot. Ik wil liever naar het stembureau of iemand machtigen.’ Gelukkig kan dat gewoon: niemand is verplicht om per brief te stemmen.

Naar het stembureau
Stemmen op het stembureau kan dit jaar niet alleen op woensdag 17 maart 2021, maar ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart. De overheid heeft dit besloten om de drukte te spreiden. Niet alle stemlokalen zullen op maandag en dinsdag al geopend zijn. Op de website of in de huis-aan-huiskrant van uw gemeente leest u welke stembureaus in uw gemeente alle dagen geopend zijn.

Veiligheid op het stembureau
De stembureaus nemen veel maatregelen om het risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen. U kunt overal 1,5 meter afstand houden, er zijn duidelijke looproutes, er hangen kuchschermen, iedereen draagt een mondkapje en de stembureaumedewerkers die u het stembiljet geven, dragen wegwerphandschoenen. Ook is er een strikt schoonmaakprotocol voor de stemhokjes en andere contactpunten.

Stemmen bij volmacht
Wilt of kunt u niet naar het stembureau komen, dan kunt u ook een ander machtigen voor u te stemmen. Er zijn drie manieren om per volmacht te stemmen: per onderhandse volmacht, de schriftelijke volmacht en de machtiging via de kiezerspas. In ons eerdere artikel over stemmen per volmacht leest u hoe u uw stem per volmacht kunt uitbrengen.

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • Rijksoverheid