Prinsjesdag 2016 en de zorg

Wat betekent de Miljoenennota voor de zorg in 2017? Het eigen risico blijft gelijk, de zorgpremie stijgt.

Verpleeghuizen

De eerder geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op verpleeghuizen wordt uitgesteld, in elk geval tot 2018. Maar daarna zijn waarschijnlijk nieuwe maatregelen nodig, weet RTL te melden.

Zorgverzekering

De premie voor de zorgverzekering stijgt volgend jaar naar verwachting met naar schatting €3 tot €7 per maand. Het eigen risico blijft gelijk: €385 per jaar. Verschillende politieke partijen maken hier een punt nu er volgend jaar maart verkiezingen zijn. Maar voor 2018 komt er dus in elk geval geen eind aan het eigen risico in de zorg. In november van dit jaar stellen de zorgverzekeraars de premies voor volgend jaar vast.

Het basispakket wordt uitgebreid met onder meer fysiotherapie bij etalagebenen (maximaal 37 behandelingen) en bepaalde plastisch chirurgische ingrepen, waaronder een bovenooglidcorrectie bij slecht zicht.

Ook eerstelijns medisch noodzakelijk verblijf wordt vergoed. Bijvoorbeeld als u tijdelijk niet thuis kunt wonen, maar u niet naar het ziekenhuis of een zorginstelling hoeft voor een medisch specialistische behandeling.  Het eerstelijnsverblijf bestaat uit de noodzakelijke verpleging, verzorging en/of paramedische zorg. Eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de zorg onder verantwoordelijkheid van een arts valt. Zoals een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Eerstelijnsverblijf is ook voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste levensfase als het niet meer verantwoord is deze zorg thuis te verlenen.

Klikgebit/implantaten

Voor de vergoeding van een volledige gebitsprothese op implantaten – het klikgebit – hebt u geen indicatie voor bijzondere tandheelkunde meer nodig. Het klikgebit valt onder prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit is inclusief de mesostructuur zoals steggen of drukknopen. Ook wijzigt de eigen bijdrage voor het klikgebit.

De eigen bijdrage voor de gebitsprothese op implantaten gaat van € 125 per kaak naar:

10% van de kosten voor de onderkaak.

8% van de kosten voor de bovenkaak.

Voor het repareren en rebasen (opvullen) van uw gebitsprothese betaalt u een eigen bijdrage van 10% van de kosten.

Voor een volledige gebitsprothese op implantaten, toebehoren, reparatie en rebasen hebt u toestemming van de zorgverzekeraar nodig.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

De problemen rondom het uitkeren van het PGB zijn nog niet opgelost. De overheid houdt voor 2017 20 tot 30 miljoen euro extra beschikbaar voor gedupeerden die te lang op hun geld hebben moeten wachten.

 

Zvw

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat voor gepensioneerden omlaag van 5,5% naar 5,4%

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag gaat iets omhoog: €2 per maand.

Wmo

De eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuing (Wmo) gaat fors omlaag. Dat kan in sommige gevallen, met name voor alleenverdieners met een chronisch zieke partner, een voordeel opleveren van bijna €1.400 per jaar.

 

De plannen voor 2017:
Wie gaat er het meest op vooruit?
Wie gaat er het minst op vooruit?

2 Comments

Door Jan Roks (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 21:40

De zorgtoeslag zou fors omhoog gaan 2euro. In een woord belachelijk wat een leider oprotten.

Door PensioNADA (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 18:24

Juist deze groep, die Nederland steeds groot wist te houden, gaat er het minst op vooruit. Met welk motief?
We hebben het meest belasting betaald en het langst gewerkt en toch word je zo nagetrapt.
Moeten we nog 'dankjewel' zeggen?