Prinsjesdag 2016: wie gaat er het minst op vooruit?

Getty Images

Volgens de gelekte plannen uit de Miljoenennota zou iedereen er volgend jaar op vooruit moeten gaan. De één alleen wat minder dan de ander. Gepensioneerden krijgen er minder bij.

Net als in voorgaande jaren, wist RTL Nieuws al ruim voor Prinsjesdag de hand te leggen op stukken uit de Miljoenennota 2017. Belangrijk onderdeel daarvan zijn onder meer de zogeheten koopkrachtplaatjes. Die geven een indruk van de gevolgen van de geplande maatregelen voor verschillende groepen.

Als u bij zo'n groep hoort, betekenen deze 'plaatjes' niet dat u exact dat percentage erbij krijgt. Deze percentages zijn medianen. Dat betekent dat de ene helft minder krijgt en de andere helft juist meer.

Huishoudens verdeeld naar de hoogte van het inkomen

Inkomen boven de €97.500:                            + 1,1%

Inkomen tussen de €66.500 en €97.500          + 1,1%

Inkomen tussen €33.250 en €66.500              + 0,9%

Inkomen tot €33.250                                       +1,1%

 

Daarnaast is er ook gekeken naar de gevolgen verdeeld naar het soort inkomen

Inkomen uit werk:                   + 1,1%

Inkomen uit uitkering:             + 1,1%

Gepensioneerden:                  + 0,7%

 

En naar gezinstype:

Alleenstaanden:         + 1,1%

Tweeverdieners:        + 1%

Alleenverdieners:     + 0,6%

 

Huishoudens met kinderen gaan er 1,3% op vooruit, zonder kinderen 1%.

 

Gepensioneerden, met een gemiddeld inkomen (€33.250 tot €66.500), één inkomstenbron, kinderen het huis uit, gaan er ogenschijnlijk minder op vooruit.

Veelverdieners met een inkomen uit werk van meer van €66.500 per jaar met kinderen gaan er waarschijnlijk het meest op vooruit.

Alhoewel er dus sprake lijkt van een verbetering voor iedereen, reageerde ouderenorganisatie Anbo afwachtend. Pas op Prinsjesdag (20 september) worden de details van de koopkrachtplaatjes van andere groepen duidelijk.  Bijvoorbeeld ouderen met hoge zorgkosten en of zij er ook écht op vooruit gaan. Directeur Liane den Haan: “Met name gepensioneerden met een middeninkomen hebben het moeilijk. Zij hebben net te veel inkomen waardoor zij net niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld huurtoeslag of andere regelingen. Maar ook gepensioneerden met een lager pensioeninkomen en hele hoge zorgkosten hebben het héél moeilijk. We hebben het hele jaar campagne gevoerd en telkens het kabinet erop gewezen dat zij met specifieke maatregelen moet komen voor deze groepen gepensioneerden, omdat de financiële rek er bij hen na acht jaar écht uit is!”

UPDATE: Op Prinsjesdag rekent het Nibud de gevolgen van de plannen altijd door. Daaruit blijkt dat juist een deel van de (vervroegd) gepensioneerden er niet op vooruit gaan. Waar de ene groep er €24 per maand erbij krijgt, levert de ander €24 per maand in.

Getty Images
Auteur