Prinsjesdag 2016: wie gaat er het meest op vooruit?

Een ‘feestbegroting’ zou het niet worden, maar volgens de gelekte koopkrachtplaatjes gaat bijna iedereen erop vooruit.

RTL wist al voor Prinsjesdag de hand te leggen op stukken uit de Miljoenennota 2017. Onder meer de zogeheten koopkrachtplaatjes. Die geven een indruk van de gevolgen van de geplande maatregelen.

Betekent dit dat u er precies het genoemde percentage bij krijgt? Nee: de percentages zijn medianen. Dat betekent dat de ene helft minder krijgt en de andere helft juist meer.

De hoogste stijgers

Huishoudens verdeeld naar de hoogte van het inkomen

Inkomen boven de €97.500:                            + 1,1%

Inkomen tussen de €66.500 en €97.500         + 1,1%

Inkomen tussen €33.250 en €66.500              + 0,9%

Inkomen tot €33.250                                        +1,1%

 

Daarnaast is er ook gekeken naar de gevolgen verdeeld naar het soort inkomen

Inkomen uit werk:                   + 1,1%

Inkomen uit uitkering:             + 1,1%

Gepensioneerden:                  + 0,7%

 

En naar gezinstype:

Alleenstaanden:                  + 1,1%

Tweeverdieners:                 + 1%

Alleenverdieners:              + 0,6% (paren met 1 kostwinner)

 

Huishoudens met kinderen gaan er 1,3% op vooruit, zonder kinderen 1%.

 

Samengevat

Veelverdieners met een inkomen uit werk van meer van €66.500 per jaar, met kinderen gaan er waarschijnlijk het meest op vooruit.

Gepensioneerden, met een gemiddeld inkomen (€33.250 tot €66.500), één inkomstenbron, kinderen het huis uit, gaan er minder op vooruit.

UPDATE: Op Prinsjesdag rekent het Nibud de gevolgen van de plannen altijd door. Daaruit blijkt dat juist een deel van de (vervroegd) gepensioneerden er niet op vooruit gaan. Waar de ene groep ouderen er €24 per maand erbij krijgt, levert de ander €24 per maand in.

 

71 Comments

Door Henk Dallinga (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 15:35

De rijksten gaan er weer het meest op vooruit, immers 1,1% van 97500,- is beduidend meer dan 1,1% van bijvoorbeeld 33000,-.
En zo wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter. We zijn op de goede weg naar een volgende revolutie dus.

Door Eveline Baggerman (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 15:28

De regering trekt 700 miljoen uit voor de vluchtelingen, dat geld had men veel beter kunnen besteden aan de gepensioneerden, want die groep heeft en Nederland helpen opbouwen na de oorlog en gaat er juist alleen maar op achteruit.

Door Pleun Boer (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 15:02

Lees het verhaal en zie hoe gepensioneerden er maximaal 0.7% op vooruitgaan. Is dus weer een stap terug ten opzichte van andere groepen. En daar moeten we blij mee zijn?

Door Peter de Visser (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 14:53

De groep ouderen wordt net als al jaren geschied, weer genaaid. Inkomens tot 66K gaan er het meest op vooruit, apart die hebben het minst te lijden van de crisis.

Door Kees (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 14:43

Jammer dat onze koning niet kan zeggen, deze leugens lees ik niet voor.

Door Jansen (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 14:38

Ik geloof er niet in dat gepensioneerden erop vooruit gaan, waarschijnlijk worden pensioenen gekort omdat zij de dekkingsgraad niet halen.

Door Freek van Buiten (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 14:31

Schandalig wat een verhoging voor de oudere 7 jaren bestolen en dan nu 0.7 procent erbij wat een oplichters we rekenen op 15 maart wel met jullie af schorriemorrie !!!

Door Maria (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 14:05

Er zijn inderdaad veel ouderen die moeite hebben met de hoogte van het E.b.bedrag, ondanks dat zij een kleine tegemoetkoming krijgen. Het eb-bedrag is ontzettend hoog voor deze groep. Kan het niet naar hoogte van het inkomen worden vastgesteld, zodat "rijkere"ouderen meer betalen dan "armere" ouderen?

Door AWZ (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:55

en weer zijn de gepensioneerden het kind van de rekening en worden zij het meest achtergesteld evenals chronisch zieken. Excuus is niet meer nodig heer Rutte wij hebben al lang door waar u het meeste geld vandaan plukt.

Door L.Jassies (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:35

de ouderen gaan er +0,7% op vooruit
terwijl deze groep mensen al jaren in hebben geleverd