ANWB: consument wil vliegtaks per vlucht

Als het kabinet een vliegtaks invoert, moet per vlucht worden belast en niet per ticket. Bovendien moeten de belastinginkomsten, die hiermee worden verkregen, ingezet worden voor nieuwe groene maatregelen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek dat de ANWB eind 2018 onder leden uitvoerde.

Het kabinet wil in 2021 een vliegtaks invoeren om milieuvervuilend gedrag te beprijzen. Daarbij zouden passagiers 7 euro belasting bovenop hun ticketprijs moeten betalen. Reizigers hebber er begrip voor dat ook de luchtvaart wordt betrokken bij klimaatverandering en verduurzaming, maar meer dan de helft van hen vindt een belasting per vlucht eerlijker.

Ook moeten vrachtvluchten en passagiers die alleen maar overstappen in Nederland belasting gaan betalen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om minder schone vliegtuigen zwaarder te belasten dan schonere vliegtuigen. Daarnaast wordt met een belasting per vlucht een hogere bezettingsgraad gestimuleerd.

Het kabinet hoopt met de invoering van een vliegtaks fiscale vergroening en verduurzaming van de luchtvaart te bereiken. Juist hierom moeten de verkregen inkomsten wat de consument betreft ook daadwerkelijk worden aangewend voor groene maatregelen. 

Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de vliegtaks-inkomsten kunnen worden ingezet voor een breed pakket aan groene maatregelen, zoals de verbetering van internationaal openbaar vervoer of de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. 43% vindt dat de verkregen middelen nadrukkelijk moeten worden aangewend om de luchtvaart te vergroenen, bijvoorbeeld door het gebruik van biokerosine te stimuleren en in te zetten op innovatie, zoals elektrisch vliegen. 

De bestemming van de vliegtaks-inkomsten wordt in het wetsvoorstel vooralsnog in het midden gelaten. Deze zou (gedeeltelijk) kunnen worden gebruikt om de huidige belastingen op ondernemen en werken te verlagen.

Bron(nen):
  • ANWB