Wat is eenzaamheid?

Getty Images

U bent eenzaam als u niet de contacten of vriendschappen hebt, waar u naar verlangt.

Misschien vindt u dat u te weinig vrienden of contacten hebt, of vindt u de kwaliteit van uw vriendschappen of contacten onder de maat. Of u heeft wel contacten, maar ze zijn allemaal oppervlakkig. Zoals Joke (52). Ze is een gezellige vrouw, met wie je goed kunt lachen. Haar collega’s gaan graag buiten werktijd met haar op stap. Maar de gesprekken zijn oppervlakkig en niemand weet dat ze nog altijd rouwt om haar vorig jaar overleden broer die heel belangrijk was voor haar. In haar eentje thuis, overvalt haar altijd weer een diepe eenzaamheid. Dat ze haar verdriet niet kan of durft te delen, maakt haar eenzaam.

Deskundigen onderscheiden twee vormen van eenzaamheid:

Emotionele eenzaamheid

Deze vorm van eenzaamheid ontstaat bij het gemis van een intieme relatie of een hechte band met een partner, familielid of (harts)vriendin. Dat kan ook tijdelijk zijn. Iemand die na een echtscheiding of overlijden van een partner alleen verder moet, kan deze eenzaamheid bijvoorbeeld ervaren in de eerste jaren na de scheiding of het overlijden.

Sociale eenzaamheid

Dat is het gemis van een rijk sociaal leven. Een bredere groep van mensen om u heen, zoals kennissen, collega’s, vrienden, buurtgenoten, mensen met dezelfde hobby of belangstelling. Ook dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing, na pensionering, na overlijden van een partner of als de kinderen uit huis zijn.

Bron: Ikwoonleefzorg.nl

Auteur 
  • Webredactie