Bank mag hogere hypotheekrente verplichten

Bankieren
Getty Images

Bij het verstrekken van een Verzilver Hypotheek mag de bank eisen dat de bestaande hypotheeklening wordt overgesloten naar de Verzilver Hypotheek, ook als de rente op die lening hoger is dan op de bestaande lening.

Dat blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een echtpaar heeft in augustus 2022 bij Florius een hypotheek afgesloten van 180.000 euro. Later wil het echtpaar de overwaarde in de woning benutten zonder het huis te verkopen. In december 2023 vragen ze daarom via een adviseur om de hypotheek te verhogen met een leningdeel van de Verzilver Hypotheek. Dat is een hypotheek waarbij ze geld kunnen opnemen, een zogeheten opeethypotheek. Florius stelt daarbij als voorwaarde dat de oude lening wordt overgesloten naar de Verzilver Hypotheek. De rente op deze nieuwe lening is hoger dan op de bestaande lening.

Het echtpaar is het daar niet mee eens. Ze willen ofwel een Verzilver Hypotheek zonder de oude lening over te sluiten, of ze willen dat Florius de oude lening verhoogt met een leningdeel dat ze kunnen opnemen. Oversluiten naar een hogere rente kost zo'n vierduizend euro per jaar extra. Ze vinden het misbruik van de voorwaarden als ze dat bedrag jaarlijks moeten betalen.

Misbruik

De Geschillencommissie meent dat een bank in principe zelf mag bepalen onder welke voorwaarden zij geld uitleent. De grens ligt bij misbruik of handelen in strijd met de wet. Voor de introductie van de Verzilver Hypotheek is uit onderzoek gebleken dat er behoefte was aan een opeethypotheek, een hypotheek waarbij woningeigenaren een deel van de overwaarde kunnen opnemen, zo vertelde Florius aan de Commissie. Dat  was toen een nieuw en Florius heeft een Engels product gekopieerd. In de Engelse hypotheek werd de volledige lening overgesloten naar de Verzilver Hypotheek. Bovendien bleek dat ook nog eens de beste vorm om te zorgen dat het in de bestaande administratieve systemen paste.

Gezien deze geschiedenis vindt de Geschilencommissie niet dat de bank misbruik heeft gemaakt van de situatie. De bank mag als voorwaarde stellen dat de hele lening wordt overgesloten naar de Verzilver Hypotheek met een hogere rente.

Auteur