Sparen over de grens: zo werkt het

Getty Images

De rente op spaarrekeningen daalt gestaag en sommige banken rekenen voor grote bedragen zelfs al negatieve spaarrente. Sparen bij een buitenlandse bank levert nog wel rente op. Hoe werkt sparen over de grens?

Voor wie over de grens wil sparen, is via internet een rekening openen bij een buitenlandse bank niet de handigste optie. Het kan, maar in de praktijk is dat lastig. Het gros van de informatie op een buitenlandse bankwebsite zal niet in het Engels zijn, laat staan in het Nederlands. Google Translate biedt maar ­beperkt soelaas en de kans is groot dat je op de site van een Estlandse of Portugese bank essentiële ­informatie mist of verkeerd begrijpt. Daarnaast is het lang niet altijd mogelijk om als niet-ingezetene een spaarrekening te openen.

Aanzienlijk eenvoudiger is het openen van een spaarrekening bij een buitenlandse (internet-)bank die actief is in Nederland en een Nederlandstalige website heeft. Enkele buitenlandse banken bieden via hun Nederlandse site een hogere spaarrente dan welke Nederlandse bank ook. Dit zijn de Estlandse Bigbank, de Spaanse Openbank en de Duitse Lloyds Bank. Turkse banken die hier al jarenlang relatief hoge spaarrentes bieden, hebben een Nederlandse bankvergunning. Het zijn dus Nederlandse banken, die onder de Nederlandse regels vallen en geen buitenlandse banken.

Spaarbemiddelaar

Een andere eenvoudige manier om over de grens te sparen loopt via een spaarbemiddelaar op internet, zoals Raisin. Spaarders openen dan eerst een rekening bij de Raisin Bank in Duitsland. Dat is gratis en gaat via internet. De spaarder maakt geld over naar de Raisin-rekening en vandaar naar de spaarrekening bij een Europese bank naar keuze. Rentepercentage en voorwaarden verschillen per bank en per looptijd van het spaargeld.

Hoeveel levert het op?

Sparen bij een buitenlandse bank levert geen superrendement op, maar wel meer dan bij een Nederlandse bank. Op een gewone dagelijks opvraagbare spaarrekening is ook in het buitenland de hoogste rente bescheiden. In februari was de hoogste rente op zo’n dagelijks opvraagbare spaarrekening 0,25 procent. Slechts een handjevol buitenlandse banken vergoedde meer dan 0,10 procent. Op dat moment was de hoogste rente bij een Nederlandse bank 0,05 ­procent.

Bij spaardeposito’s is de rente ­hoger. Bij een deposito met een looptijd van een jaar was de hoogste rente in februari 0,70 procent. Wie bereid is het spaargeld vijf jaar vast te zetten, kan maximaal 1,20 procent rente krijgen. Bij een deposito van tien jaar is de rente maximaal 1,50 procent bij een­ ­inleg van minimaal €20.000.

Nadeel van een deposito is dat het spaargeld gedurende de gehele looptijd vaststaat. Je kunt er niet bij. Bij sommige banken leidt vervroegd opnemen tot een boete. Soms zijn er speciale omstandigheden waarbij vervroegd opnemen wel mogelijk is zonder kosten.

Getty Images

Belasting

Nederlanders betalen over hun spaargeld belasting aan de ­Nederlandse fiscus in box 3. Deze vermogensrendements­heffing ofwel spaartaks is tijdelijk ­opgeschort vanwege een uitsprak van de Hoge Raad, maar zal ongetwijfeld in een andere vorm terugkeren. Het is daarbij niet van belang in welk land het spaargeld staat. ­Buitenlandse banken geven,­ net als Nederlandse banken, financiële­ gegevens door aan de Belastingdienst. Sparen in het buitenland is dus geen manier om belasting te ontwijken.

Sommige Europese landen houden belasting in op uitgekeerde rente. Dat heet bronbelasting. Voorbeelden zijn België, Letland, Oostenrijk, Polen, Spanje en ­Tsjechië. Nederland heeft belasting­verdragen gesloten met andere EU-landen, zodat belasting­plichtigen niet twee keer belasting hoeven te betalen. Door de juiste formulieren in te vullen kan de bronbelasting worden ­geschrapt. Op de site van Raisin staat hoe je dit moet aanpakken.

Wie geen zin heeft zich te verdiepen in belastingverrekeningen, kan beter een bank kiezen uit een land dat geen bronbelasting heft.

Garantie in de EU

Veel spaarders zullen zich het debacle van Icesave in 2008 nog kunnen herinneren. Mede door de val van die IJslandse spaarbank is er nu in ieder EU-land een deposito­garantiestelsel dat €100.000 garandeert per rekening­houder per bank. Maar let op: EU-landen die de euro niet hebben ingevoerd, garanderen een gelijkwaardig bedrag in lokale valuta. Als zo’n bank omvalt, ben je afhankelijk van wisselkoersen. Alle banken in de EU vallen ­onder dit stelsel. Mocht een bank onverhoopt omvallen, dan is er een wettelijke terugbetalingstermijn van tien werkdagen. Spaargeld tot €100.000 is dus in de hele EU veilig. Het Klachteninstituut Financiële­ Dienstverlening (Kifid) wijst er verder op dat het alleen kan bemiddelen bij aangesloten banken en dat zijn niet alle banken. Als een bank niet is aangesloten bij het Kifid, moet je bij eventuele klachten naar een Geschillencommissie van de EU of van het betreffende land.

Auteur