Spaargeld telt minder mee in verpleeghuis

In 2019 telt spaargeld minder zwaar mee bij het berekenen van de eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg en beschermd wonen (in een instelling). Deze wet regelt de financiering van onder andere verpleeghuizen.

In 2019 telt vier procent van de grondslag sparen en beleggen mee. Dit jaar was dat met acht procent twee keer zoveel. De grondslag sparen en beleggen is het vermogen (spaargeld, beleggingen e.d.) minus het heffingsvrije vermogen. Voor 2019 rekent het CAK met inkomen en vermogen over 2017. In dat jaar was het heffingsvrije vermogen 25.000 euro per persoon.

Ouderentoeslag

Ouderen die op 31 januari 2019 minimaal 66 jaar oud zijn en eigen vermogen hebben, hebben misschien recht op de compensatie ouderentoeslag. Deze bedraagt in 2019 maximaal 1700 euro. Dit jaar is het maximaal 2700 euro. Deze  compensatie ouderentoeslag wordt afgetrokken van het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage.

Wie in 2019 in een zorginstelling gaat wonen betaalt de eerste vier maanden de lage eigen bijdrage. Dit jaar gold dat voor de eerste zes maanden.

Bron(nen):