Sparen bij een buitenlandse bank. Is dat veilig?

Getty Images

Sparen levert bijna niets meer op. Veel spaarders zoeken daarom naar alternatieven. Bijvoorbeeld buitenlandse spaarbanken. De spaarrente is hoger, maar er zijn enkele zaken waar je bedacht op moet zijn.

De rente op spaarrekeningen is al jarenlang aan het dalen en langzaam maar zeker kruipt de spaarrente verder naar beneden richting 0 procent. Op een dagelijks opvraagbare spaarrekening bieden de grote Nederlandse banken nog geen 0,05 procent rente.

Vanwege deze ontwikkelingen gaan spaarders op zoek naar een hoger rendement. Een van de mogelijkheden is sparen via een spaardeposito. Hierbij staat het spaargeld een vooraf vastgelegde termijn vast, bijvoorbeeld drie, vijf of tien jaar, tegen een vast rentetarief. Ook kan er een minimum- en maximuminleg zijn. Het is daardoor een spaarvorm voor wat grotere bedragen die je langere tijd kunt missen. Hoewel de rente in de regel hoger is dan op een dagelijks opvraagbare spaarrekening, is ook de depositorente niet meer dan 1,6 procent. Hoe langer het vast staat, des te hoger de rente.

Banken uit Europese landen

Wie op een vergelijkingssite zoekt naar deposito's met de hoogste rente komt uit bij relatief onbekende Europese banken, zoals BlueOrange (Letland), Coop Pank (Estland), BFF Banking Group (Italië).

Voor een deposito met een looptijd van vijf jaar bieden enkele van die banken een rentepercentage van meer dan 1 procent. Het hoogste rentepercentage is bijna 1,6 procent. Daarmee ligt de rente hoger dan bij de Turkse banken (zoals de Anadolubank, DHB Bank, Yapi Kredi Bank en Garantibank) die al langer in Nederland actief zijn en onder toezicht vallen van De Nederlandse Bank omdat ze een filiaal in Nederland hebben gevestigd.

Bij de traditionele Nederlandse banken ligt de rente nog iets lager. Met uitzondering van de Bigbank bieden de buitenlandse banken hun deposito's niet rechtstreeks aan maar via spaarplatformen Raisin en Savedo. Deze van origine Duitse platformen zijn Nederlandstalig. Raisin en Savedo zijn digitale bemiddelaars, die overeenkomsten hebben met banken in diverse Europese landen die op zoek zijn naar spaargeld. De platformen zijn bemiddelaars tussen die banken en Nederlandse spaarders. Zij worden betaald door de banken, zodat het voor spaarders gratis is.

Garantiestelsel geldt in gehele EU, maar…

Voordat je spaargeld stalt bij een bank die niet in Nederland is gevestigd, zul je je eerst afvragen hoe veilig dat is. Een vraag die vooral ingegeven is door het debacle met Icesave. Sindsdien is er wel wat veranderd. Sinds 2009 geldt er een nieuwe Europese richtlijn die spaargeld tot €100.000 per bank garandeert. Het garantiestelsel moet het geld binnen twintig werkdagen uitbetalen. Sommige landen hebben deze periode al naar zeven werkdagen gebracht.

Deze garantie geldt voor banken uit alle landen in de Europese Unie, dus ook voor Estse en Portugese banken. Raisin en Savedo zeggen dat ze bij een eventueel faillissement van een bank spaarders zoveel mogelijk zullen helpen, maar in het ergste geval moet je zelf naar het betreffende land om je spaargeld terug te krijgen.

Let wel op bij banken uit landen die de euro nog niet hebben ingevoerd, zoals Kroatië, Polen en Tsjechië. Bij een eventueel faillissement van de bank uit één van deze landen is weliswaar €100.000 gegarandeerd, maar dat geld wordt uitbetaald in de valuta van dat land.

Vroegtijdige beëindiging is moeizaam

Er zijn meer aandachtspunten bij buitenlandse deposito’s. Een daarvan is de belasting. Verschillende Europese landen heffen belasting op spaarrente die kan oplopen tot 30 procent. Doordat Nederland met andere EU-landen verdragen heeft gesloten, kan de spaarder deze belasting geheel of grotendeels terugvragen. Blijft er een restantje over, dan is dat te verrekenen met de belasting in Nederland. Het uitgangspunt is dat een belastingplichtige één keer belasting betaalt en wel in het land waar hij belastingplichtig is. Terugvragen betekent wel papierwerk. De spaarplatformen geven informatie hoe je dit moet aanpakken.

Ook vroegtijdige beëindiging kan gedoe opleveren. In 2015 gaf de Autoriteit Financiële Markten aan dat het bij onvoorziene impactvolle gebeurtenissen mogelijk moet zijn om een deposito gratis tussentijds te beëindigen. Het gaat dan om bijvoorbeeld gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden, scheiding en werkloosheid.

Op PlusOnline staan de actuele rentetarieven.  

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Plus Magazine