Wat doet de spaarrente in 2024? Lees de verwachting

Percentage
Getty Images

In deze spaarrente verwachting lees je of de spaarrente in 2024 verder stijgt. Ook krijg je tips voor een beter rendement op je spaargeld.

De verwachting voor de spaarrente hangt nauw samen met de vergoeding die banken voor spaargeld ontvangen van de Europese Centrale Bank en op de geldmarkt (vraag en aanbod voor kortlopende leningen).
De afgelopen tijd lag de focus van de ECB vooral op het verhogen van de beleidsrente in de strijd tegen de hoge inflatie. Sinds juli 2022 heeft de centrale bank de depositorente stapsgewijs verhoogd van 0% naar 4%. Omdat de inflatie flink is afgezwakt, verlaagde de ECB in juni de depositorente met een kwart procentpunt naar 3,75%. Waar vind je momenteel de hoogste spaarrentes?

De hoogste spaarrente bij de grootste banken in Nederland bedraagt op dit moment 1,7% per jaar. Over de grens ligt de spaarrente wat hoger. Via spaarplatforms zoals Raisin kun je eenvoudig online Europese spaarrekeningen openen. Bovendien vallen  deze spaarrekeningen onder het Europese depositogarantiestelsel, wat betekent dat je spaargeld tot 100.000 euro per rekeninghouder beschermd is.

Zo kun je bij HoistSparen uit Zweden flexibel sparen met een rente van 3,30% per jaar.  Of zet je spaargeld tijdelijk vast in een deposito voor een hogere rente. Bijvoorbeeld bij het Italiaanse Banco Progetto, waar je 3,60% spaarrente krijgt als je je geld voor 1 jaar vastzet.

Wat doet de spaarrente in 2024

De prognose voor de spaarrente is nauw verweven met het rentebeleid van de ECB. Tijdens de meest recente beleidsvergadering is besloten om de rentetarieven naar 3,75% te verlagen. De ECB is van mening dat de beleidsrente al voldoende is opgekrikt om het inflatiedoel van 2% op de middellange termijn te bereiken. Verdere ECB renteverhogingen lijken in 2024 minder waarschijnlijk, omdat de inflatie inmiddels flink is gedaald. Een lichte stijging blijft mogelijk door de concurrentie tussen verschillende banken.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met NBG Finance.