Bezuiniging op begeleiding ouderen

Tweehonderd miljoen euro minder voor ondersteuning ouderen en gehandicapten. Dat stelt het kabinet voor.

Het kabinet wil zo'n €600 miljoen bezuinigen op de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dat meldt het NOS Journaal deze week. Waar staatssecretaris Bussemaker van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport precies op wil beknibbelen is nog niet duidelijk. Wel wordt beweerd dat een derde van dat bedrag (€200 miljoen) moet komen uit een versobering van de ondersteuning van ouderen en gehandicapten. Die worden nu vaak geholpen bij het invullen van formulieren of begeleid bij een uitje en het doen van boodschappen.

Deze voorzieningen zullen volgens een woordvoerder niet verdwijnen, maar minder mensen kunnen er straks aanspraak maken. De bezuiniging is volgens het kabinet nodig omdat de kosten van de AWBZ de pan uit rijzen. Juist de vraag naar de ondersteunende begeleiding is het afgelopen jaar met 40% gestegen.

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) is niet blij met de plannen. ,,Er zou eerst onderzocht moeten worden waar de stijgende vraag naar begeleiding vandaan komt”, stelt plaatsvervangend directeur Marthijn Laterveer. Volgens hem zouden het wegvallen van huishoudelijke zorg en het overheidsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen, mogelijke oorzaken kunnen zijn.

'Als mensen langer op zichzelf wonen, is ook meer begeleiding nodig', aldus Laterveer. Hij vreest dat de voorgenomen bezuinigingen een averechts effect hebben. 'Als ouderen eenzaam thuis blijven, wordt uiteindelijk het beroep op zorg vele male groter.'

Het laatste woord over deze plannen is nog niet gezegd. Het kabinet vergadert momenteel bijna dagelijks over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Wat is de AWBZ?
De AWBZ is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s waarvoor mensen zich niet individueel kunnen verzekeren. Iedereen die in Nederland woont of werkt is er voor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg.
De AWBZ dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn, zoals opname in een verpleeghuis. Op jaarbasis gaat nu zo'n €22 miljard in de AWBZ. Dat is de helft van het hele zorgbudget. Werknemers betalen gemiddeld €300 premie per maan.