Over NSGK

Kinderen met een handicap willen in de eerste plaats gewoon kind zijn. NSGK helpt hen met spelen, leren, wonen, sporten, werken of uitgaan. Kortom: leven! Daar zetten we ons voor in. Met kennis en goede raad, maar vooral met financiële steun.

Kinderen en jongeren met een handicap zullen altijd te maken hebben met hun beperking. Maar dat hoeft hen niet te beletten om een volwaardig leven te leiden, net als andere kinderen. Dingen die moeilijker gaan, anders moeten, daar zijn oplossingen voor. Dat is waar NSGK zich voor inzet.

NSGK komt al sinds 1950 op voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de steun van zo’n 40.000 donateurs en zo’n 7.500 vrijwilligers financiert en stimuleert NSGK projecten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, scholing en voorlichting. Zo helpen we kinderen en jongeren met een handicap om volwaardig te kunnen leven.

Inmiddels heeft NSGK zich ontwikkeld tot het grootste fonds in Nederland dat zich uitsluitend richt op kinderen en jongeren met een handicap.

Keurmerk

NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat de organisatie op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt. Om dit keurmerk te krijgen, moet NSGK voldoen aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Voor meer informatie zie www.cbf.nl.

Ook is NSGK aangemerkt als ANBI, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft als voordeel dat NSGK geen belastingen hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst. Voor meer informatie zie www.anbi.nl.