Zo vindt u hulp bij uw belastingaangifte

Een belastingconsulent vraagt al snel een stevig uurtarief voor hulp bij uw aangifte. Maar het kan ook voor een klein bedrag, of soms zelfs gratis...
LET OP: Dit artikel is onderdeel van de belastingspecial 2008. De informatie kan verouderd zijn. Voor de actuele belastingspecial 2012 kunt u hier klikken.

U vindt hulp bij:

 1. De Belastingtelefoon
 2. De Belastingdienst
 3. FNV Belastingservice
 4. CNV Vakcentrale
 5. ANBO, UnieKBO en PCOB
 6. De Belastingwinkel
 7. Belastingadviseurs
 8. Bureau Sociaal Raadslieden
 9. Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)
 10. Mezzo voor mantelzorgers
 11. Dovenstichting Gelderhorst

De Belastingtelefoon

Voor wie? Iedereen kan van maandag tot en met donderdag van 8 tot 20 uur bellen met 0800-0543. Op vrijdag is deze dienst van 8 tot 17 uur geopend.
Waar? U kunt niet op bezoek, maar de 'callcenters' zitten onder meer in Hengelo en Leeuwarden.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U kunt hier terecht met al uw telefonische vragen en voor het aanvragen van formulieren. Voor echte hulp bij het invullen moet u naar een belastingkantoor.
Hoe goed is het? Uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad van twee jaar geleden, bleek dat de Belasting-telefoon in één op de drie gevallen een verkeerd antwoord gaf. Dat zou deels te wijten zijn aan het legertje tijdelijke krachten dat de telefoon bemant. De Belastingdienst heeft beterschap beloofd. Bellers kunnen desondanks geen rechten ontlenen aan antwoorden van de Belastingtelefoon. Voor écht advies moet u een brief sturen naar de belastinginspecteur van het lokale kantoor.

De Belastingdienst

Voor wie? Voor mensen met een bruto gezinsinkomen onder de €25.000.
Waar? 45 invulpunten in het hele land.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U maakt een afspraak via de Belastingtelefoon (0800-0543). Daarna helpt een belastingambtenaar u met de aangifte.
Hoe goed is het? Reken niet op de laatste foefjes die u het ultieme belastingvoordeel opleveren. Maar misschien is dat ook meer van belang voor de vermogende belastingbetaler. Aan deskundigheid ontbreekt het in elk geval niet en de kans op gedoe achteraf over uw aangifte is minimaal.

FNV Belastingservice

Voor wie? Leden van de bij de FNV aangesloten vakbonden.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten in het hele land. U kunt bellen met de publieksvoorlichting van de vakcentrale (0900–330 03 00, €0,10 pm, op werkdagen van 12.30 tot 16 uur), of kijk op de website: www.fnv.nl.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? Een kleine zesduizend opgeleide vrijwilligers helpen leden met het doen van de aangifte. Dat doen ze op de computer met behulp van het aangifteprogramma.
Hoe goed is het? Volgens coördinator Ymi Knaap erg goed. “Uit eigen onderzoek blijkt dat onze leden dik tevreden zijn met deze service. En van de 280.000 aangiftes die we doen, leiden er slechts tientallen tot een bezwaarschrift. Soms zie ik wel eens leden die een uitstapje maken naar dure professionals, maar die komen in de regel een jaar later weer terug.”

CNV Vakcentrale

Voor wie? De dienst is bedoeld voor leden van een van de CNV-vakbonden. Niet-leden zijn welkom, maar betalen een hogere bijdrage.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten door het hele land.
Wat kost het? €7 per aangifte voor ­leden en €40 voor niet-leden.
Hoe werkt het? De organisatie is per provincie geregeld en leden worden via de bondsbladen op de hoogte gehouden. Ook kunnen ze bellen met de vakcentrale 030-751 10 01, tijdens kantooruren), of kijken op de website www.cnv.nl
Hoe goed is het? Ongeveer duizend opgeleide vrijwilligers helpen jaarlijks zo’n twaalfduizend leden met de aangifte. Uit eigen onderzoek blijkt dat 80 procent zeer tevreden is. Eventuele nazorg is altijd gratis. Bovendien zijn er regiohoofden met iets meer inhoudelijke kennis, en sommige daarvan werken bij de Belastingdienst.

ANBO, UnieKBO en PCOB

Voor wie? Voor leden van 65 jaar en
ouder van een van de genoemde bonden. Het inkomen mag niet hoger zijn dan €26.391 (alleenstaanden) of €42.520 (samenwonenden).
Waar? Bij u thuis.
Wat kost het? Vergoeding voor de reis- en onkosten van de vrijwilliger.
Hoe werkt het? Een van de tweeduizend opgeleide vrijwilligers helpt bij de aangifte. Dat gebeurt op de computer met behulp van een aangifteprogramma. Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen met hun lokale bond of bellen met 0900–821 21 83.
Hoe goed is het? De ouderenbonden beperken zich tot eenvoudige aangiftes. De zeventigduizend aangiftes zijn apart door de Belastingdienst gevolgd en er zijn geen klachten.

De Belastingwinkel

Voor wie? Mindervermogenden. De inkomensgrens kan per Belastingwinkel verschillen.
Waar? In verschillende steden, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden en Eindhoven. Raadpleeg de telefoongids.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? Vrijwilligers, over het algemeen studenten fiscaal recht en fiscale economie, helpen op afspraak met het invullen van de formulieren.
Hoe goed is het? De studenten worden begeleid door ‘professionals’ die voor hun dagelijkse werk normaal gesproken een stevig uurtarief rekenen.

Belastingadviseurs

Voor wie? Betalende klanten.
Waar? Door heel Nederland.
Wat kost het? Kan sterk verschillen: van een paar tientjes voor een complete aangifte tot honderden euro’s per uur.
Hoe werkt het? Op afspraak.
Hoe goed is het? Belastingadviseur is een vrij beroep en er bestaat niet zoiets als een keurmerk. Wel zijn er verschillende organisaties waarin adviseurs zich verenigen en die zo enige garantie bieden voor kwaliteit:
• De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB): 020-514 18 80, www.nob.net
• De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB): 070-416 61 66, www.fb.nl
• Het College Belastingadviseurs (CB): 0345-54 70 00, www.cb.nl
• Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB):
073-614 14 19, www.noab.nl

Bureau Sociaal Raadslieden

Voor wie? Alleen voor particulieren, dus niet voor ondernemers.
Waar? In zo’n 140 gemeenten door heel Nederland.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? Sociaal Raadslieden zijn professionals die kunnen helpen bij tal van sociaal-juridische zaken. Dus ook bij uitkeringen en eventuele bezwaarschriften. Of de aangifte op papier of met de computer wordt gedaan, verschilt per kantoor. Meer informatie op www.sociaalraadslieden.nl
Hoe goed is het? Misschien is dit niet het beste adres voor de laatste belastingtrucs, maar de Sociaal Raadslieden zijn wel goed op de hoogte van het totale pakket aan regelingen. Dus bijvoorbeeld ook de zorg- en huurtoeslag en de eventuele kwijtschelding van lokale lasten. Een bezoek aan een dergelijk bureau kan dus meer opleveren dan een goede belastingaangifte.

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)

Voor wie? In principe alleen voor leden. Maar enkele andere instanties, zoals Mezzo (zie hierna), hebben zich bij Ango aangesloten.
Waar? Het hoofdkantoor van de Ango en het Ango kantoor Noord verwijzen u naar een belastingadviseur bij u in de buurt. De aangifte wordt over het algemeen schriftelijk afgehandeld; in overleg met de betreffende belastingadviseur kan eventueel ook een afspraak worden gemaakt op kantoor.
Wat kost het? Voor leden is het gratis, niet-leden betalen €35. Leden van samenwerkende organisaties kunnen soms tegen een gereduceerd tarief hun belastingzaken laten verzorgen door de Ango.
Hoe werkt het? Wie gebruik wil maken van deze dienst, belt met het Ango hoofdkantoor (033-465 43 43) of het Ango kantoor Noord (050-312 03 41) op dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. U wordt dan doorverwezen naar een van de 71 belastingadviseurs. U neemt contact op met ‘uw’ belasting­adviseur, die u uitlegt welke stukken hij of zij nodig heeft om uw (elektronische) aangifte te verzorgen.
Hoe goed is het? Alle vrijwilligers zijn opgeleid en gespecialiseerd in de relevante onderwerpen. Mochten er toch problemen ontstaan, dan kunnen de vrijwilligers u ook helpen bij een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure.

Mezzo voor mantelzorgers

Voor wie? Alleen voor de leden van deze belangenorganisatie, waarvan uitsluitend mantelzorgers lid kunnen worden. Lidmaatschap kost €10 per jaar.
Waar? Op het regiokantoor van de Ango of schriftelijk / telefonisch (niet aan huis).
Wat kost het? Normaal kost het €35 per aangifte, leden van Mezzo krijgen een korting van €17,50. Bovendien geldt 'no cure no pay': wie geen geld terugkrijgt hoeft geen €17,50 te betalen.
Hoe werkt het? Het afgelopen jaar verwees Mezzo zo’n tweehonderd leden naar de Ango. Zij verzorgen de belastingservice voor Mezzo. Aanmelden kan via de Mantelzorglijn (0900-202 04 96, €0,10 pm, elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 16 uur) of op www.mezzo.nl
Hoe goed is het? Mezzo heeft voor de Ango gekozen, omdat deze vrijwilligers goed op de hoogte zijn van de regelingen voor de bijzondere uitgaven. “Vaak beter dan de medewerkers van de reguliere belastingkantoren”, stelt Mezzo. “Zo kreeg een van de leden die voor het eerst gebruik maakte van deze service meteen een paar honderd euro terug. En daar doen we het voor.”

Dovenstichting Gelderhorst

Voor wie?
Doven en slechthorenden van 50 jaar en ouder.
Waar? Over het algemeen bij Stichting Gelderhorst in Ede, maar er zijn nog vijf landelijke invulpunten.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? Belangstellenden kunnen contact opnemen met stichting de Gelderhorst (0318-69 81 00, teksttelefoon 0318-69 81 30, info@gelderhorst.nl) voor een afspraak.
Hoe goed is het? Een vrijwilliger met een financiële achtergrond helpt u met de aangifte.

Lees ook