Geen recht op een nieuwe telefoon

Bij schade aan een verzekerde mobiele telefoon hoeft de verzekering geen nieuwe telefoon te verstrekken. Met een refurbished toestel (een opgelapte tweedehands) voldoet de verzekeraar ook aan haar verplichtingen.

Dat blijkt uit een niet-bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Een consument had zijn telefoon bij KPN verzekerd. Op een vrijdag meldde hij schade. Telefonisch werd hem beloofd dat hij op zaterdag een toestel zou krijgen. In werkelijkheid ontving hij op maandag een refurbished exemplaar. De man was het hier niet mee eens en eiste een nieuw toestel, inkomensverlies omdat hij als zzp'er twee dagen niet heeft kunnen werken en teruggave van negentig euro eigen risico.

Vervangingswaarde

Bij de Geschillencommissie bleek dat niet duidelijk was of de man ooit de verzekeringsvoorwaarden had ontvangen. Voor de Commissie voldoende reden om die voorwaarden buiten beschouwing te laten. Zonder voorwaarden luidde het oordeel dat de man geen recht had op een nieuw toestel. In de eerste plaats kon hij niet bewijzen dat KPN had beloofd een nieuw toestel te leveren. Daarnaast geeft schadeverzekering recht op een vervangingswaarde, en dat is niet gelijk aan de nieuwwaarde. Met een refurbished toestel heeft KPN aan zijn verplichting tot vervangingswaarde voldaan. De schadevergoeding werd afgewezen, omdat de man zijn schade niet had onderbouwd. Het eigen risico kreeg hij wel terug, omdat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing waren.

Bron(nen):