Locatie toestaan bij een app

Getty Images

Soms vraagt een app op je smartphone om toestemming om je locatie te mogen gebruiken. Het gaat dan om de GPS locatie van je smartphone. Een app heeft die locatie dan bijvoorbeeld nodig om jouw positie goed weer te geven op een routekaart. In de onderstaande video’s zie je hoe je instelt dat een app toegang krijgt tot je locatie.

Android

iPhone

Auteur