Nep-sms Belastingdienst in omloop

Nederland wordt sinds kort overspoeld met een valse sms die zogenaamd van de Belastingdienst afkomstig zouden zijn. Fraudehelpdesk ontving al 350 meldingen van mensen die een dergelijke sms hebben ontvangen.

In de sms’jes wordt gesproken over een betalingsachterstand en wordt gedreigd met 'conservatoir beslag'. Hier is echter niets van waar, de sms’jes zijn vals. De Belastingdienst verstuurt namelijk nooit en te nimmer aanmaningen via sms.

Heeft u deze sms ook ontvangen? Meld het dan bij Fraudehelpdesk en verwijder hem vervolgens van uw telefoon.