Te veel prijsconcurrentie bij zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars richten zich te veel op de hoogte van de premie en op jonge en gezonde overstappers. Ze geven te weinig aandacht aan preventie, de juiste zorg op de juiste plaats, samenwerking in de regio en duurzaamheid. Voor consumenten kunnen deze onderwerpen van belang zijn, maar dan moeten de zorgverzekeraars ze wel onder de aandacht brengen.

Dit concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor zorgverzekeringen 2021. De NZa vindt dat zorgverzekeraars zich beter kunnen onderscheiden op basis van dienstverlening aan verzekerden en de zorginkoop. Zorgverzekeraars kunnen meer zorginhoudelijke afspraken maken of niet meer bij alle aanbieders bepaalde zorg inkopen. Verzekerden met zo'n polis krijgen dan toegang tot zorgverleners die echt werk maken van passende zorg en alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Om dit te realiseren hebben verzekerden goede begeleiding nodig om de polis te kiezen die het beste past.

Polisaanbod
Zorgverzekeraars hebben in 2020 een positief resultaat van 41 euro per verzekerde geboekt omdat er door corona minder zorg is verleend. Dit positieve resultaat is gebruikt om de premies in 2021 te verlagen. Het aantal polissen is in 2021 gegroeid van 55 naar 57. Inmiddels heeft bijna een op de vijf verzekerden een budgetpolis, dat is een polis met beperkingen. Het aantal verzekerden met een restitutie polis is gedaald naar ongeveer een op de zeven. Bij een restitutie polis heeft een verzekerde vrije keuze van zorgverlener.
 

Bron(nen):