Schade door gat in de weg, wie betaalt?

Slechte wegen kunnen u op kosten jagen

Door de vorst liggen veel wegen er niet zo best bij. Maar wie betaalt de schade als u door een onverwachte put of kuil rijdt?

Volgens de website letselschaderaad.nl, is de wegbeheerder in bepaalde gevallen aansprakelijk voor gebreken aan de weg die gevaar inhouden voor de weggebruiker bij normaal weggedrag. Bijvoorbeeld een gat in de weg of een plotseling obstakel op het fietspad.

De wegbeheerder is de instantie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting. Bij openbare wegen zijn dit het Rijk, de Provincie, de gemeente of het Waterschap (of Hoogheemraadschap). Als u schade oploopt, zult u dus eerst moeten achterhalen van wie die weg is. De gemeente is dan de meest aangewezen plek om te beginnen.

Niet altijd aansprakelijk

Alleen als het gebrek vlak vóór het ongeval geheel onverwacht is ontstaan en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om het gebrek te herstellen, dan is de wegbeheerder niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld een brug die instort bij een aanvaring door een schip.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder betekent niet dat elke voetganger die over een boomwortel of stoeptegel struikelt bij de gemeente kan aankloppen. Het onderhoud wordt volgens het beschikbare budget gedaan. Daarom kan de wegbeheerder niet elke dag, elk uur alle wegen controleren.

De wegbeheerder kan soms aansprakelijkheid vermijden door tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar. Het moet de weggebruiker dan wel duidelijk zijn welk risico hij loopt als hij de waarschuwing negeert. Ligt er door wegwerkzaamheden grit (losse steentjes en zand) in de bocht? Dan volstaat een maximumsnelheidsbord niet en moet er ook een waarschuwingsbord voor slipgevaar bijgeplaatst worden.

Gladheid

Gladheid, mist en olie vormen niet een gebrek aan de weg waarvoor de wegbeheerder aansprakelijk is. Dat kan het soms wel worden als de wegbeheerder, waar dat mogelijk is, nalaat tijdig te waarschuwen of maatregelen te nemen. Zo kan het zijn dat metingen aan het wegdek uitwijzen dat het wegdek te glad is door slijtage. Als er dan geen maatregelen worden getroffen om het verkeer te waarschuwen, kan dat ook aansprakelijkheid opleveren.