PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Tweede Kamerverkiezingen: dit willen de partijen met de EU

Over de Europese Unie is van alles te doen: uitbreiden of niet, wat te doen met de Brexit en moet Nederland de EU eigenlijk ook verlaten? Hieronder leest u wat de verschillende politieke partijen er in hun verkiezingsprogramma's voor 2017 over zeggen.

Dit artikel wordt geactualiseerd zodra een politieke partij haar verkiezingsprogramma bekendmaakt.

50PLUS

 • Nederland mag niet opdraaien voor wanbeleid en tekorten in andere landen
 • Voorlopig geen nieuwe lidstaten
 • De EU heeft nog maar drie kerntaken: economisch en monetair beleid, milieuzaken en grensbeleid (waaronder ook veiligheid, defensie en buitenlands beleid vallen)
 • De EU mag zich niet bemoeien met Nederlandse pensioenen
 • Turkije mag op dit moment onder geen beding lid worden van de EU
 • Het aantal zetels in het Europees Parlement wordt gehalveerd
 • Een deel van de landbouwsubsidies wordt ingezet voor plattelandsvoorzieningen

D66

 • Overtuigd pro-Europa: de EU beschermt de Nederlandse vrijheid tegen populisten
 • Inzet op een democratisch en slagvaardig Europa

PVV

 • Nederland moet uit de EU stappen

GroenLinks

 • De EU moet groener, socialer en democratischer worden en daarom moet er een nieuw Europees Verdrag worden gesloten
 • Europese besluitvorming moet transparanter
 • Nederland zet zich in voor de hervorming van het Stabiliteitspact - financiën, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling moeten op gelijke voet staan
 • Toetreding van nieuwe leden volgt alleen als aan álle toetredingsafspraken is voldaan - voor Turkije is toetreding uit den boze zolang dat land mensenrechten, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet respecteert
 • De EU moet toewerken naar een Europese defensiemacht

SP

 • De huidige Europese Commissie wordt omgevormd: het wordt een uitvoerend orgaan in plaats van een politiek orgaan
 • Er komt een referendum over een afgeslankte EU met meer eigen bevoegdheden voor de lidstaten
 • Eerlijke handel waarvan ook de bevolking van de betrokken landen profiteert
 • Nee tegen internationale vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA)
 • Geen verdere uitbreiding van de EU - toekomstige toetredingen altijd via een referendum voorleggen
 • Turkije kan onder de huidige omstandigheden geen lid worden van de EU
 • Stabiliteitspact op de schop - Nederland krijgt volledige zeggenschap over het eigen begrotingsbeleid
 • De invloed van lobbyisten in Brussel moet drastisch worden verminderd
 • Belangrijke EU-besluiten altijd eerst voorleggen aan de bevolking - referendum
 • Europees Parlement pendelt niet langer tussen Brussel en Straatsburg
 • Er komt een parlementair dubbelmandaat: nationale volksvertegenwoordigers kunnen tevens zitting nemen in het Europees Parlement
 • De EU treedt toe tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en tot het Europees Sociaal Handvest

VVD

 • De EU moet zich exclusief bezighouden met grensoverschrijdende kerntaken: interne markt, internationale handel, energie en klimaat en migratie
 • De EU bemoeit zich niet met nationale aangelegenheden zoals pensioenen, zorg of wonen
 • Nieuwe belastingen uit de EU worden afgewezen
 • De EU moet doortastend optreden, zonodig door voor bepaalde onderwerpen in klein comité tot besluiten te komen
 • Een gezamenlijk buitenland- en veiligheidsbeleid daar waar dat meer effect heeft dan afzonderlijk optreden: denk aan migratie en terrorismebestrijding
 • Er komt een onafhankelijk toezichthouder, iemand die de gevolgen van de wijzigingen in EU-voorstellen voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf in kaart brengt
 • EU-lidstaten die zich niet aan regels of begrotingsafspraken houden, moeten worden geschorst. Blijven ze nalatig, dan doen ze niet meer mee
 • De interne markt moet samengaan met eerlijke concurrentie: aan protectionisme moet een einde komen, met behulp van juridische maatregelen
 • Nederland moet EU-regelgeving niet extra streng willen uitvoeren - dat schaadt slechts de belangen van ons bedrijfsleven
 • EU wordt voorlopig niet uitgebreid - geen enkele kandidaat-lidstaat voldoet aan de eisen
 • Samenwerking in de vorm van nabuurschap of een associatieakkoord is nadrukkelijk geen opstap naar lidmaatschap
 • Geldverspilling vanwege dubbele vergaderlocaties (Brussel en Straatsburg) of vanwege agentschappen en adviescomités die geen bewezen effect hebben, moet stoppen
 • EU moet transparanter begroten en die begroting ook per land verantwoorden

SGP

 • Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
 • Turkije hoort cultureel, economisch, godsdienstig noch politiek bij Europa en kan niet toetreden tot de EU
 • Meer ruimte voor verschillende vormen en maten van samenwerking binnen de EU
 • Bevoegdheden en budget van de Europese Commissie moeten omlaag
 • Het Europees Parlement vergadert nog slechts in Brussel
 • Geen EU-vlag meer op Nederlandse overheidsgebouwen
 • EU-verdragen waarbij nationale bevoegdheden worden afgestaan, worden alleen aangenomen als daar in de Tweede en Eerste Kamer een tweederde meerderheid voor is
 • Euro splitsen in groepen landen die wat betreft het structurele tekort of overschot op de betalingsbalans vergelijkbaar zijn

PvdD

 • Geen nieuwe bevoegdheden naar de EU
 • Geen uitbreiding met nieuwe lidstaten
 • Noodfonds ESM wordt afgeschaft
 • Lidstaten krijgen inzicht in het reilen en zeilen van de Europese Centrale Bank (ECB)
 • Geen nieuwe vrijhandelsakkoorden en een herziening van bestaande vrijhandels- en associatieverdragen

VNL

 • Een Nexit-referendum
 • Ontmanteling van de EU zodat alleen economische samenwerking overblijft
 • De euro wordt opgesplitst in een noordelijke en een zuidelijke variant
 • Turkije wordt nooit lid van de EU
 • Handelsverdragen mogen niet ten koste gaan van de Nederlandse soevereiniteit

DENK

 • Kritische vermindering van de hoeveelheid regels en eisen vanuit Brussel
 • Het Europees Parlement krijgt meer rechten
 • Geen enkel beschaafd land mag op voorhand worden uitgesloten van EU-lidmaatschap

 

 

 

 

Reactie toevoegen

2 Comments

Door nicolaas (niet gecontroleerd) op vr, 10-3-2017 - 16:49

de komen de 4 berichten zijn wat ze nu beloven, en dat terwijl ze de af gelopen 4 jaar echt SCHEID aan ons hadden, HET WORD TIJD VOOR EEN NIEUWEN BEZEM.

Door Andre van Nes (niet gecontroleerd) op do, 9-2-2017 - 20:01

Graag ook een overzicht hoe de verschillende partijen het respect voor politie en hulpverleners weer terug kunnen brengen naar acceptabele normen.
Dat gaat niet alleen door meer blauw op straat.