Chronisch zieken kennen fiscale aftrek

De fiscale regeling ' aftrek specifieke zorgkosten' is goed bekend bij chronische zieken met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Ruim negen op de tien mensen in deze doelgroep kent de regeling.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking moeten vaak extra zorgkosten maken die niet worden vergoed. Wie deze kosten maakt, mag ze opgeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting, op voorwaarde dat deze kosten boven een bepaald minimumbedrag uitkomen. Dit is de aftrek 'specifieke zorgkosten'.

Ruim negentig procent van de mensen die hoge zorgkosten maakt in verhouding tot het inkomen, weet de regeling te vinden. De fiscale regeling dekt overigens niet alle extra kosten. Chronisch zieken met een laag inkomen, die daardoor niet belastingplichtig zijn, en chronisch zieken met hoog inkomen, komen niet in aanmerking met de extra vergoeding uit de fiscale regeling.