Einde collectieve korting zorgverzekering

De collectieve korting op de basisverzekering gaat verdwijnen. Belangrijkste reden is dat collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn: de premie wordt eerst voor iedereen verhoogd en daarna krijgt een bepaalde groep verzekerden een korting. Zo betaalt de ene groep verzekerden de korting voor de andere groep. De afschaffing gaat op zijn vroegst op 1 januari 2023 in.

Dit meldt minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport op kamervragen. De collectieve korting was ooit bedacht zodat zorgverzekeraars afspraken konden maken met specifieke groepen patiënten. De besparing die dat zou opleveren kon de verzekeraar teruggeven in de vorm van korting op de basispremie.
In de praktijk werkte dit niet. Verzekeraars verhoogden de premie over de hele linie en gaven korting aan specifieke groepen. Zo kregen jongeren een lagere premie, terwijl chronisch zieken het volle pond betaalden.

De voorganger van Van Ark heeft de collectieve korting vanaf dit jaar verlaagd van maximaal tien procent naar maximaal vijf procent. Het blijkt nu dat de korting nog steeds een sigaar uit eigen doos is, en daarom schaft de minister de korting volledig af. Bijkomend voordeel is dat het aanbod aan basisverzekeringen door de afschaffing naar verwachting overzichtelijker zal worden.

Aanvullende verzekering

Het afschaffen van de collectieve korting op de basisverzekering betekent niet per definitie dat collectieven zullen verdwijnen. Collectieven mogen blijven bestaan. Verzekeraars kunnen dus nog steeds afspraken over de zorg maken met werkgevers, (patiënten)verenigingen en gemeenten. Ook kortingen op aanvullende verzekeringen blijven toegestaan.

Premie 2021

DSW heeft als eerste zorgverzekeraar de premie voor 2021 bekend gemaakt. De premie stijgt met 6,50 euro per maand en komt op 124,50 euro per maand. Al jarenlang maakt DSW als eerste haar premie bekend. Meestal wachten de andere zorgverzekeraars tot begin november met het bekend maken van de premie voor het komende jaar.

Lees hier welke belangrijke veranderingen er zijn in je zorgverzekering van 2021.