Grote verschillen gemeentelijke zorgpolissen 2023

Zorgverzekering
Getty Images

Veel gemeenten hebben een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen of een chronische ziekte. De premie is lager omdat de gemeente meebetaalt aan de premie voor de aanvullende verzekering. De hoogte van de premie voor zo'n gemeentepolis verschilt flink per gemeente.

Dit blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. In het onderzoek is gekeken naar negentien gemeenten, de tien grootste plus de provinciehoofdsteden. Groningen en Zwolle bieden geen collectieve zorgverzekering aan. Bij de zeventien gemeentes die dat wel doen lopen de premies sterk uiteen. Zo kost de uitgebreidste polis in Middelburg 173,23 euro per maand en in Maastricht 223,65 euro per maand.

De premieverschillen worden vooral veroorzaakt doordat niet iedere gemeente evenveel bijdraagt. Dat loopt van maximaal vier euro per maand tot meer dan veertig euro per maand in Nijmegen, Arnhem en Tilburg. Veel gemeenten bieden bij de uitgebreidste aanvullende verzekering een volledige vergoeding van het eigen risico in de basisverzekering. Zes gemeentes doen dat niet.

Een collectieve verzekering via de gemeente is niet altijd de beste keuze omdat de aanvullende pakketten erg uitgebreid zijn. Lang niet iedere verzekerde heeft zoveel zorg nodig. Dan kan een minder uitgebreide aanvullende verzekering voordeliger zijn.
 

Auteur