Kortere wachttijd voor wijkverpleging en pgb

Zorgverzekeraars moeten de wachttijd verkorten voor de aanvraag van niet-gecontracteerde wijkverpleging. Ook de aanvraagtijden voor een pgb uit de zorgverzekeringswet moet korter. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt erg lange wachttijden onacceptabel. De NZa vindt dat het beter moet.

Dat blijkt uit een onderzoek van de NZa. Dit onderzoek is gehouden omdat burgers en zorgprofessionals bij de NZa aan de bel hadden getrokken. De NZa wil dat zorgverzekeraars veel wijkverpleging contracteren en dit goed kenbaar maakt aan de verzekerden. Goede contracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders zijn een voorwaarde voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Daarnaast moet de zorgverzekeraar voldoende mensen hebben die de aanvragen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging en pgb's snel kunnen afhandelen. De NZa denkt bij 'snel' aan vijf werkdagen. Voor de aanvraag van de pgb is er een afgesproken termijn van zes weken.

Voorlopige uitkomsten
De uitkomsten uit het onderzoek zijn vanwege corona voorlopig. De NZa is in februari 2020 met het onderzoek begonnen. Voor een goed beeld is onderzoek bij zorgverzekeraars nodig. Vanwege de corona-uitbraak zijn slechts drie zorgverzekeraars bezocht. De andere zorgverzekeraars hebben informatie opgestuurd. Het is nog niet duidelijk wanneer de NZa het onderzoek kan afmaken. De NZa vindt de voorlopige uitkomsten belangrijk genoeg om nu al bekend te maken.

Bron(nen):