Prijs zorgverzekering bepalend voor overstapper

Prijs zorgverzekering
Getty Images

Zeventig procent van de verzekerden die dit jaar is overgestapt naar een andere zorgverzekering, heeft dit gedaan vanwege de hoogte van de premie. Tijdens het overstapseizoen waren de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars over de te vergoeden zorg nog niet afgerond. Ruim een derde van alle verzekerden wist dit niet.

Dat blijkt uit het consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2023 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg en de nadruk op prijs kunnen ertoe leiden dat een verzekerde een minder goed passende zorgpolis afsluit. De ACM vindt het daarom belangrijk dat verzekeraars en zorgaanbieders in november al klaar zijn met hun onderhandelingen. Zorgverzekerden kunnen de informatie over vergoedingen dan meewegen bij het kiezen van hun zorgverzekering.

Vergelijken

Verzekerden vinden het lastig om een verzekeringspolis te kiezen. Meer dan de helft van de ondervraagden had moeite met het vergelijken van de diverse polissen. De ACM vreest dat dit kan leiden tot keuzes die niet aansluiten bij de behoefte van een verzekerde. Polissen vergelijken op prijs is wel eenvoudig en dat is dan ook veel gebeurd. Veel ondervraagden zijn van zorgvezekering gewisseld, omdat de dagelijkse kosten stijgen en ze naar manieren zochten om te bezuinigen. Overstappers blijken niet alleen kritisch op de basisverzekering. Ze zijn ook minder vaak aanvullend verzekerd.

Bron: ACM, Skipr

Auteur