Restitutiepolis geeft meer zekerheid

Het kiezen tussen natura- en een restitutiepolis wordt steeds belangrijker, nu ziektekostenverzekeraars selectiever worden met de ziekenhuizen waar hun klanten behandeld mogen worden.

Zo goedkoop mogelijk
Om de naturapolis betaalbaar te houden, proberen zorgverzekeraars de zorg zo goedkoop mogelijk in te kopen. Daartoe  sluiten ze contracten af met zorgverleners, zoals ziekenhuizen en specialisten. Alleen in deze gecontracteerde ziekenhuizen wordt de zorg voor patiënten met een naturapolis in principe volledig vergoed.  Dat hoeven niet alle ziekenhuizen te zijn.. Ze kunnen natuurlijk wel terecht in het ziekenhuis of behandelaar van hun keuze, maar dan lopen ze het risico dat ze tot dertig procent van de kosten zelf moeten betalen.  

Meer vrijheid
Verzekerden met een restitutiepolis hebben meer keuzevrijheid. Ze mogen zelf arts of ziekenhuis kiezen, zonder het risico te lopen te moeten bij betalen. Ook in het buitenland geeft de restitutiepolis meer vrijheid.
Dat mensen met een goedkopere naturapolis daar de afgelopen jaren weinig of niets van hebben gemerkt, komt omdat de grote zorgverzekeraars met bijna alle reguliere ziekenhuizen en behandelaars contracten hadden afgesloten. Daardoor konden ook deze verzekerden bijna overal terecht.

Onderscheid
Maar langzaam komt er meer onderscheid tussen restitutie en natura. Om scherp geprijsde premies te kunnen bieden, komen zorgverzekeraars als Zilveren Kruis en Menzis met zogenaamde selectieve polissen, waarvoor het aantal zorgaanbieders wel degelijk beperkt is. Dat geldt ook voor de op jongeren gerichte zorgverzekeringen. Mensen die dergelijke goedkopere zorgverzekeringen willen afsluiten, moeten dan ook vooral nagaan of ze met hun verzekering wel terecht kunnen in het ziekenhuis in hun regio.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl