Stapeling eigen bijdragen voorkomen

Geldstapel
Getty Images

Het eigen risico in de zorgverzekering, een eigen bijdrage voor hulpmiddelen, een eigen bijdrage voor sommige medicijnen, een eigen bijdrage voor ziekenvervoer, een eigen bijdrage voor de Wmo en eentje voor beschermd wonen. Een enkele eigen bijdrage is te overzien, maar een stapeling van deze eigen bijdragen kan tot forse bedragen leiden.

Minister Kuipers van VWS dat binnen de perken houden. Het CBS gaat daarom in kaart brengen hoeveel geld mensen kwijt zijn aan de stapeling van eigen bijdragen. 

Dit schrijft de minister in een Kamerbrief. In het regeerakkoord is afgesproken dat de regering een stapeling van eigen bijdrage zal tegengaan. Dat lukt nog niet goed, want vorig jaar bleek dat zorgkosten zich nog altijd opstapelen bij mensen met een beperking of een chronische ziekte. In de eerste helft van dit jaar moeten de cijfers bekend zijn. Voor iedere eigen bijdrage wordt dan duidelijk hoeveel verzekerden, huishoudens en cliënten een eigen bijdrage betalen, hoe hoog die bijdrage is en hoe de stapeling eruit ziet.

Bron: Skipr

Auteur