Twijfelachtige groene praatjes aangepakt

Getty Images

Een consument heeft recht op eerlijke informatie over duurzaamheid. Bedrijven mogen geen vage, algemene woorden gebruiken, omdat deze als snel misleidend zijn. Denk aan 'duurzaam', 'groen' of 'milieuvriendelijk'. Vertelt een bedrijf niet het hele verhaal, dan kunnen consumenten dat melden bij ACM Consuwijzer.

Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die eind augustus met de campagne 'Groene praatjes' misleidende duurzaamheidclaims onder de aandacht brengt. Duuraamheidclaims moeten op het eerste gezicht al duidelijk en begrijpelijk zijn. Bij algemene woorden is dat meestal niet het geval. Neem bijvoorbeeld een vrachtwagen met de tekst 'groen onderweg'.  Het is onduidelijk wat het bedrijf precies bedoelt. Een duidelijke boodschap zou zijn: “Deze vrachtwagen rijdt 100 procent elektrisch'.

Tweede misleiding is als niet duidelijk wordt of de informatie over het hele product gaat of over een deel. Neem een webshop waar bij elk product 'duurzaam' staat. Het wordt niet duidelijk wat er precies duurzaam aan is. Duidelijk zou zijn: Deze jurk bestaat voor 85 procent uit biologische katoen. Derde misleiding is dat plannen gepresenteerd worden, maar niet duidelijk wordt hoe het gerealiseerd gaat worden. Goed voorbeeld is de zin: Samen op weg naar een groene toekomst. Als er geen plannen zijn gemaakt of concrete stappen gezet om dit doel te bereiken is het doel waarschijnlijk niet haalbaar. De uitspraak is dus misleidend.

Twijfel

Iedere consument die een duurzame belofte niet vertrouwt of niet begrijpt kan het betreffende bedrijf om opheldering vragen. Neemt de uitleg de twijfels niet weg, dan kan de misleidende duurzaamheidsclaim worden gemeld bij ACM Consuwijzer. Als er over een bepaald bedrijf veel of ernstige meldingen komen, dan kan de ACM een onderzoek starten. Als uit dat onderzoek blijkt dat het bedrijf consumenten misleidt, kan de ACM ingrijpen en een boete uitdelen.

Bron: ACM
 

Auteur