Yarden mag oude polissen wijzigen

Yarden mag vanwege de penibele financiële situatie de voorwaarden van oude polissen eenzijdig wijzigen, ook als de polis voor 1993 was afgesloten bij de Vereniging voor Crematie AVVL. De verzekerden moet daardoor vanaf dit jaar de jaarlijkse kostenstijging voor diensten en producten uit de verzekering uit eigen zak bijpassen.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Geschillencomsissie van het Kifid. Bij deze uitspraak is geen rekening gehouden met een recente uitspraak van de kantonrechter die vindt dat Yarden de polisvoorwaarden niet eenzijdig mag veranderen. Enkele weken daarvoor oordeelde de Geschillencommissie van het Kifid dat Yarden de voorwaarden van huidige uitvaartverzekering wel mag versoberen.

Het draait in de laatste uitspraak om verzekeringen die zijn afgesloten voor 1993 bij de Verenging voor Crematie AVVL. Een verzekerde is naar de Geschillencommissie gestapt omdat hij in 1993 niet goed zou zijn geïnformeerd over de gevolgen van het omzetten van zijn lidmaatschap van de AVVL naar een nieuwe verzekering. De nieuwe verzekeraar is later gefuseerd tot Yarden.

Stilzwijgend

De Geschillencommissie is het niet met de verzekerde eens. Ook in oude situatie kon de verzekeraar de voorwaarden eenzijdig wijzigen. De rechten van de verzekerde zijn dus niet veranderd bij het overbrengen van de verzekering naar de nieuwe verzekeraar. Ook heeft de consument nooit geprotesteerd bij het omzetten van een lidmaatschap van de AVVL naar een verzekering. De verzekerde heeft in 1993 de voorwaarden dus stilzwijgend geaccepteerd.

Financiële problemen

Kernpunt van het probleem is dat Yarden in 2018 niet meer aan de wettelijke financiële eisen voldeed. Om toch onvoldoende financiële buffers voor de toekomst te krijgen, is een herstelplan opgesteld. Onderdeel van dat plan is het beperken van de rechten van verzekerden met een natura-uitvaartpolis. De Geschillencommissie vindt dat een eenzijdige wijziging alleen in uitzonderlijke omstandigheden te billijken. In dit geval heeft Yarden aannemelijk gemaakt de wijziging noodzakelijk is om de financiën op orde te krijgen. Een wijziging voorkomt bovendien een nog slechter scenario, namelijk een faillissement. Verzekerden zouden dan nog slechter af zijn.