Zilveren Kruis pleit voor einde vrijwillig eigen risico

Geen financieel voordeel meer voor gezonde, verantwoordelijke burgers

Diefstal overheid euro
Getty Images

Zilveren Kruis, de grootst zorgverzekeraar in Nederland, roept de politiek op het vrijwillige eigen risico in de zorgverzekering af te schaffen. Dit zou de solidariteit op de zorgverzekeringsmarkt versterken en 'de zorg toekomstbestendig maken'.

Het afschaffen van het vrijwillig eigen risico maakt deel uit van een tien puntenplan dat Zilveren Kruis aan de politieke partijen heeft gestuurd. Vorig jaar had dertien procent van de verzekerden een hoger eigen risico, volgens cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit aantal groeit al enkele jaren.

Het is al jaren een manier om mensen die gezond leven en weinig risico's nemen een financieel voordeel te bieden. Bij een vrijwillig eigen risico van 500 euro is de jaarpremie van de zorgverzekering maar liefst 200 tot 300 euro lager. Zilveren Kruis wil daar een einde aan maken. 

Door het vrijwillige eigen risico af te schaffen zou de premie van de zorgverzekering volgens Zilveren Kruis 'jaarlijks voor iedereen met elf euro kunnen dalen'. Maar zonder dat eigen risico stijgt de premie voor veel mensen juist fors, omdat gezonde burgers worden gedwongen te betalen voor mensen met een zwakkere gezondheid, die vaker een beroep doen op de verzorgingsstaat.

Bron: www.verzekeraars.nl

Auteur