Belastingvraag: Zijn zonnepanelen aftrekbaar?

Ik heb zonnepanelen op mijn dak laten leggen en ik vraag me af of ik de kosten voor een lening daarvan ook af mag trekken van de belasting? Net als de hypotheekrente? Volgens sommigen zijn zonnepanelen namelijk een ‘onroerende’ zaak. Die horen dus bij het huis, net als een dakkapel. Maar anderen beweren dat het een ‘roerende’ zaak is, die ik ook kan verhuizen.

We hebben de zaak voorgelegd aan de Belastingdienst. Volgens een woordvoerder is voor de eigenwoningregeling ( dus: of je gebruik kan maken van hypotheekrenteaftrek) inderdaad van belang of zonnepanelen roerend of onroerend onderdeel zijn van de eigen woning. Alleen als de zonnepanelen onroerend zijn, behoren ze tot de eigen woning.  Dat betekent dat de schuld die een belastingplichtige is aangegaan ter financiering van de zonnepanelen, als eigenwoningschuld kwalificeert (mits aan alle overige voorwaarden is voldaan). De betaalde rente is dan aftrekbaar.

De kwalificatie roerend of onroerend goed is een civielrechtelijke vraag (hypotheekrenteaftrek is fiscaal recht) en in dat civiele recht is de lijn nu dat zonnepanelen bij een eigen woning over het algemeen onroerend zijn en daarom met renteaftrek te financieren (nogmaals: mits aan de overige voorwaarden voor een eigenwoningschuld is voldaan).

Van een zonnepaneel op een dak kan gezegd worden dat deze naar zijn aard en inrichting bestemd is om daar te blijven. Belangrijk om te weten: de wijze van bevestiging is niet doorslaggevend bij het aanmerken van de zaak als onroerend (dus of het nou losse panelen zijn of dat het verwerkt is in dakpannen of iets anders). De technische mogelijkheid dat de eigenaar bij verhuizing de zonnepanelen meeneemt, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Hof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3558) in het kader van een procedure over de waardering in het kader van de WOZ (zonnepanelen verhogen de waarde van je huis) niet relevant geacht.