Erfenis en erfbelasting in de aangifte IB

Vraag en antwoord

Getty Images

Ik ben bezig met mijn aangifte inkomstenbelasting over 2020 en ik vroeg me het volgende af. Vorig jaar heb ik een aardig bedrag geërfd van een goede vriendin van mij. Ik weet dat ik hier erfbelasting over verschuldigd ben maar er is nog geen aanslag opgelegd en ik heb dus ook nog niets betaald. Hoe verwerk ik die erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting 2020.


De ontvangen erfenis vormt voor u vermogen in box 3. Als u met dit bedrag meer vermogen heeft dan het heffingsvrij vermogen in box 3 (2021: € 50.000 voor een alleenstaande en het dubbele als u een fiscale partner heeft), bent u hierover inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd. De (ontvangen) erfenis telt echter nog niet mee voor uw vermogen in 2020 omdat u deze nog niet ontvangen had of recht op had op 1 januari van dat jaar; uw vriendin is immers pas in oktober vorig jaar overleden. Het bedrag telt pas mee voor het jaar 2021 en dan alleen indien en voor zover dit op 1 januari 2021 nog aanwezig is.

Voor wat betreft het bedrag dat u hierover aan erfbelasting verschuldigd bent, geldt het volgende:
Als u de erfbelasting al betaald zou hebben, neemt uw vermogen hiermee af en betaalt u per saldo dus belasting in box 3 over het netto bedrag (erfenis min erfbelasting). Ook dit komt pas terug in uw aangifte inkomstenbelasting 2021.

Mocht u op 1 januari 2021 de verschuldigde erfbelasting nog niet betaald hebben, mag u deze als schuld opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Anders dan andere belastingschulden mag u een erfbelastingschuld namelijk wel als schuld opvoeren. U moet daarbij wel rekening houden met de drempel die voor schulden geldt. Deze drempel bedraagt voor alle schulden tezamen €3.100 voor een alleenstaande en €6.200 voor fiscale partners in 2021.

 

Zoekt u hulp bij uw belastingaangifte? Lees hier meer over de Plus Belastingservice

 

Nicole Goud
Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

 

Auteur 
  • Mr. Nicole Goud