Hoeveel vergoeding mag een vrijwilliger krijgen?

U doet vrijwilligerswerk. Hoeveel vergoeding mag u krijgen? En als geen vergoeding krijgt, zijn de gemaakte kosten dan tenminste aftrekbaar?

Als vrijwilliger kan u een belastingvrije vergoeding krijgen. Die is maximaal € 4,50 per uur (€ 2,50 per uur als onder de 23 bent). Daarnaast mag u een vergoeding ontvangen voor werkelijk gemaakte onkosten. Voor autokilometers mag u de werkelijke kosten declareren, ook wanneer die hoger zijn dan de 19 cent per kilometer waar werknemers aan gebonden zijn.

In totaal mag u maximaal € 150 per maand krijgen en maximaal € 1.500 per jaar. Deze vergoeding hoeft u dus niet op te geven bij de belastingaangifte.

Er gelden voor de rest nog wat voorwaarden. U moet het werk doen voor een organisatie zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen, geen B.V. of N.V. U mag ook niet in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf (u kunt geen vrijwilligerswerk doen voor uw eigen baas.) U bent ook geen vrijwilliger, als u het vrijwilligerswerk als beroep doet (met andere woorden, als u in de uren van uw baas werkt bij een andere organisatie.)

Wat als ik meer krijg?

Ontstijgt de vergoeding de bovengenoemde grenzen, dan bent u geen vrijwilliger. Als de inkomsten niet worden opgeven, zijn zowel de vrijwilligersorganisatie als u illegaal bezig.

Om de zaak dan op te lossen, is het in het eenvoudigste geval toegestaan dat de organisatie u met terugwerkende kracht als freelance medewerker behandelt. De organisatie moet opgeven aan de Belastingdienst wat ze aan u heeft uitgekeerd, en u geeft de inkomsten als ‘overige inkomsten’.

Maar de fiscus kan ook van oordeel zijn dat u in feite in loondienst was. In dat geval moet de organisatie uw onkostenvergoeding alsnog als loon uitbetalen, met inhouding van loonheffingen, en u moet de vergoeding opgeven als inkomen uit arbeid.

Zijn er gevolgen voor uitkeringen?

Als u een bijstanduitkering krijgt, krijgt u al eerder last van de vergoeding. Uw uitkering wordt aangepast als u meer krijgt dan € 95 per maand is en € 764 per jaar. De gemeente kan u ontheffing verlenen tot € 150 per maand en € 1500 per maand, als het werk nodig is voor uw reïntegratie.

Ook bij regelingen voor vervroegd pensioen zoals VUT, FPU en prepensioen zijn er beperkingen op bijverdiensten die zich uit kunnen strekken tot de vrijwilligersvergoedingen. Dit moet u navragen bij uw oude werkgever, vakbond of pensioeninstantie. U kunt het ook zelf nazoeken in uw cao.

Ik krijg geen vergoeding! Kan ik mijn onkosten opgeven als gift?

Dat kan wel, maar de voorwaarden zijn streng. Giften zijn pas aftrekbaar boven een drempel van 1 % van uw inkomen. Verdient u dus 50.000 euro per jaar, dan mag u alleen de kosten boven 500 euro aftrekken. Hebt u maar een laag inkomen, dan is de drempel toch minimaal 60 euro.

Daarnaast kunt alleen de kosten aftrekken die u daadwerkelijk hebt gemaakt (dus niet de urenvergoeding die u bent misgelopen). En dan nog niet altijd. Het werk moet om te beginnen gedaan zijn voor een erkend goed doel voor de fiscus. Daarnaast moet het zo zijn, dat u de vergoeding wel had kúnnen krijgen. Gemaakte kosten voor een instelling die nooit vergoedingen betaalt, kan u niet als gift opvoeren. Het kan wél, als de stichting bijvoorbeeld niets kon betalen doordat ze in financiële problemen zat, of wanneer u de vergoeding is aangeboden, maar u hem hebt geweigerd.

Kosten die u gemaakt hebt voor autoritten, zijn aftrekbaar voor maximaal 20 cent per kilometer.

Voor meer informatie over aftrekbaarheid van giften zie het artikel 'goede doelen fiscaal zeer aantrekkelijk'.

2 Comments

Door monique (niet gecontroleerd) op di, 12-12-2017 - 11:36

Per 1 april 2017 mag je een vergoedi g ontvangen met uitkering van 150 euro per maand en max 1500 euro per jaar

Door Thea (niet gecontroleerd) op zo, 21-8-2016 - 15:00

FOUT in dit stukje volgens mij. Zijn er gevolgen voor uitkeringen?

Als u een bijstanduitkering krijgt, krijgt u al eerder last van de vergoeding. Uw uitkering wordt aangepast als u meer krijgt dan € 95 per maand is en € 764 per jaar. De gemeente kan u ontheffing verlenen tot € 150 per maand en € 1500 per maand, als het werk nodig is voor uw reïntegratie.
Ontheffing per jaar moet dacht ik € 1500,00 zijn en niet per maand