Inkomstenbelasting én erfbelasting aangeven 2023

Vraag van de week

Erfbelasting
Getty Images

Een oom van mij is in februari overleden. Ik moet voor mijzelf en de andere erfgenamen aangifte erfbelasting doen, maar ik heb begrepen dat ik dan eerst aangifte inkomstenbelasting over 2023 moet doen. Hoe doe ik dat?

Het klopt dat u eerst aangifte inkomstenbelasting moet doen voordat u aangifte erfbelasting kunt doen. U moet immers aangeven of er nog een belastingaanslag komt die u moet betalen of waaruit blijkt dat u nog geld te goed heeft van de Belastingdienst.

Aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de overledene is overleden doet u met een F-formulier. Dat is een papieren formulier dat de Belastingdienst vanaf 1 juni verzendt aan de contactpersonen van de overleden persoon. Duurt het toesturen van het F-formulier u te lang, dan kunt u het vanaf deze maand ook opvragen bij de Belastingdienst via: 0800 2358 354.

Doet u aangifte inkomstenbelasting 2023 dan mag u toch de volledige heffingskortingen van dit jaar in mindering brengen op de te betalen belasting. In vele gevallen betekent dit dat personen die in de eerste maanden van het jaar overlijden belasting terugkrijgen.

Omdat het F-formulier een papieren formulier is en de meesten van ons niet meer gewend zijn om aangifte op papier te doen, raad ik u aan om de toelichting op de vragen er bij te houden. Dit, omdat het er allemaal net een beetje anders uitziet dan dat u misschien gewend bent. De toelichting heeft u ook nodig om de verschillende berekeningen te maken voor bijvoorbeeld het fictief inkomen in box 3 of de aftrekpost bijzondere ziektekosten.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.