'Spaarders betalen nog steeds te veel belasting'

Getty Images

Er is veel gedoe over de spaartaks, ook wel de Box 3 Belasting genoemd. Die is onrechtmatig en veel spaarders krijgen daarom geld terug. Maar niet alle spaarders maken optimaal gebruik van de mogelijkheden.

Dat stelt de Bond voor Belastingbetalers die al jaren strijdt tegen de manier waarop vermogen wordt belast.

Nu werkt de Belastingdienst met een zogeheten 'forfait' om het vermogen te belasten. Eigenlijk is dat niets anders dan een schatting, want de fiscus werkt met een verondersteld rendement op spaargeld en beleggingen. Niet het daadwerkelijke rendement telt, in plaats daarvan geldt het forfait. Dat heeft vooral praktische redenen, omdat het op deze manier veel eenvoudiger is om belasting te innen. En het kan voordelig uitpakken, maar ook nadelig.

Dat was lang geen probleem, maar door de historisch lage rente van de afgelopen jaren, was de belasting op vermogen vaak hoger dan het rendement en dat was tegen het zere been van veel spaarders. Na een jarenlange juridische strijd oordeelde de Hoge Raad dat deze manier van belasten onrechtmatig was.

Sindsdien is het onrustig bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, die alle zeilen bij moeten zetten om deze fout te herstellen. Dat doen ze met de zogeheten Box 3-hersteloperatie.

Deze hersteloperatie met ervoor zorgen dat belastingbetalers die teveel spaartaks hebben betaald, gecompenseerd worden. Maar volgens de Bond voor Belastingbetalers rammelt deze regeling. Zo wijst de Belastingdienst spaarders niet, of niet nadrukkelijk genoeg, op deze mogelijkheid. De Bond becijferde dat spaarders gemiddeld 150 euro laten liggen. De Bond raad daarom iedereen aan nog eens kritisch naar de aangifte over 2021 te kijken.
 

Box 3-check

Om de aangifte over 2021 goed te controleren, lanceert de Bond voor Belastingbetalers een eenvoudig softwareprogramma, de box 3-check. Hiermee kan iedereen zelf vanachter de pc berekenen of en hoe je geld terug kan krijgen. Dit softwareprogramma van Bond controleert ook of er een voordeel te behalen is door het anders verdelen van de gezamenlijke inkomsten, aftrekposten en het box 3-vermogen. Let op: het controleren van de box 3-compensatie kunt u doen tot 6 weken na ontvangst van de definitieve aanslag 2021.
 

Auteur