Uw belastingaangifte in 2024: méér terugkrijgen, minder bijbetalen

Man doet belastingaangifte aan zijn bureau, peinzende blik
Getty Images

Het is weer bijna tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte. Deze tips helpen u zoveel mogelijk geld terug te krijgen en zo min mogelijk bij te betalen. Doe bijvoorbeeld altijd aangifte, ook als het niet per se moet.

Toch invullen

Niet iedereen hóéft aangifte te doen. Toch is het – ook als het niet verplicht moet – de moeite waard om het wel te doen, want misschien krijg je belasting terug. Bijvoorbeeld omdat je bepaalde aftrek­posten kunt opvoeren en daarom recht hebt op belastingteruggave. Niet invullen betekent dat je dit geld misloopt.

Hulp nodig bij het invullen? Vanaf 75 euro krijg je hulp op maat en daar hoef je de deur niet voor uit. Maak hier een afspraak!

Schuiven

Sommige aftrekposten mag je naar eigen keuze toebedelen aan ­jezelf of aan je fiscaal partner. Het is niet van belang bij wie deze posten in werkelijkheid horen. Door te schuiven kun je mogelijk belasting ­besparen. Het gaat onder meer om de ­hypotheekrente, giften, zorg­kosten en betaalde partner­alimentatie. Let erop dat schuiven gevolgen kan hebben voor de ­heffingskortingen en ­toeslagen. Eventuele gevolgen voor toeslagen kun je niet zien in het aangifte­formulier. Krijg je toeslagen? Maak dan eerst een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Tip Wie een fiscaal partner heeft, kan proberen zodanig met aftrekposten te schuiven dat een van beiden €51 of minder hoeft te betalen. De Belastingdienst scheldt dit ­bedrag ­dan namelijk automatisch kwijt.

Eigen huis

De hypotheekrente is gedeeltelijk aftrekbaar. Gedeeltelijk, omdat je eerst het eigenwoningforfait (waarover straks meer) bij je ­inkomen moet optellen. Dus uiteindelijk is de hypotheekrente min het eigenwoningforfait aftrekbaar. Voorbeeld: als je €10.000 aan hypotheekrente ­betaalde en het eigenwoning­forfait is €2000, dan is maar €8000 echt aftrekbaar. In 2023 bedroeg het eigen­woningforfait 0,35 procent van de WOZ-­waarde. De WOZ-­waarde van 2023 is de WOZ-waarde die op 1 januari 2022 is vastgesteld (de ‘peildatum’).

De WOZ-waarde staat als het goed is in de vooraf ingevulde aangifte en is ook te vinden op www.wozwaardeloket.nl

Bezittingen

Spaargeld, beleggingen en andere bezittingen (behalve de eigen ­woning) worden in box 3 belast tegen de waarde op 1 januari 2023. Je betaalt belasting als je meer dan €57.000 aan vermogen bezit (het dubbele voor fiscaal partners). Er zijn in box 3 twee ­categorieën ­bezittingen die verschillend ­worden belast: bank­tegoeden en ­‘overige bezittingen’.

Onder banktegoeden verstaat de fiscus geld op een ­betaal- of spaarrekening, ­deposito’s en ­ander geld dat op de bank staat (zoals geld op een derden­rekening van een notaris en geld in een VvE-pot). Hierover betaal je, ­boven de vrijstelling, belasting. Voor 2023 is dit percentage bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet vastgesteld; eerste schattingen gaan uit van zo’n 0,9 procent.

Onder ‘overige bezittingen’ valt al het andere zoals ­beleggingen, een uitstaande lening aan bijvoorbeeld een kind, en een vakantiehuis. Hierover betaal je, afhankelijk van de samenstelling van je vermogen, 1 tot 2 procent belasting.

Als je schulden hebt waarvan de rente niet aftrekbaar is, vallen deze eveneens in box 3. Maar omdat een schuld negatief ­vermogen is, verlaagt de schuld juist je belastbare vermogen in box 3. Bij schulden kun je ook denken aan een creditcardschuld of een persoonlijke lening.

Zorgkosten

Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar. Voorwaarde is dat ze niet door je zorgverzekeraar worden vergoed. Op de website van de Belastingdienst staat een lijst van zorgkosten die aftrekbaar zijn. Zorgkosten kun je pas aftrekken boven een bepaalde drempel; die is inkomensafhankelijk en wordt berekend met een ingewikkelde formule. Het aangifteprogramma berekent automatisch hoeveel je kunt aftrekken.

Tip Veel mensen vergeten dat de reiskosten van en naar een ziekenhuis of arts aftrekbaar zijn. Het gaat om reiskosten per auto, taxi of openbaar vervoer.

Beleggingen

Heb je beleggingen? Mogelijk kun je dividend­belasting terugvragen. In het jaar­overzicht van je bank, broker of beleggings­instelling staat of en hoeveel ­dividendbelasting is ingehouden. Als je het bedrag van je ­beleggingen hebt ingevuld, staat in de aangifte vervolgens ‘Ingehouden Nederlandse dividendbelasting’. Als je daar de ingehouden dividendbelasting invult, krijg je die automatisch terug.

De volgende vraag is: ‘Is er buitenlandse belasting ingehouden?’ Het kan dan gaan om dividendbelasting, maar ook om bron­belasting op buitenlandse spaar­tegoeden of obligaties. Heb je een spaarrekening bij een buitenlandse bank? Kijk dan of er belasting is ingehouden en of je die kunt terugvragen.

Uitstel

Je moet in principe aangifte doen vóór 1 mei 2024. Als je nu al weet dat dit lastig wordt, kun je uitstel aanvragen. Doe dat in elk geval vóór 1 mei 2024. Als je uitstel krijgt, moet je voor 1 september 2024 aangifte doen. Je kunt om uitstel ­vragen op www.belastingdienst.nl of door te bellen (T 0800-0543). De Belastingdienst verleent bijna altijd uitstel.

Fout corrigeren

Een aangifte kun je achteraf ­corrigeren door de onjuiste of vergeten gegevens alsnog in te vullen en de aangifte opnieuw te verzenden. Dit kan altijd zolang je nog geen definitieve aanslag hebt ontvangen. Heb je die al ontvangen? Dan kun je tot zes weken na de datum die op de ­definitieve aanslag staat, opnieuw aangifte doen. Als je daarna nog iets wilt veranderen, kun je de bezwaarcheck doen op de website van de Belastingdienst.

Hulp nodig bij de aangifte? Vanaf 75 euro krijg je advies op maat en je hoeft er de deur niet voor uit. Maak hier een afspraak.