Uw belastingaangifte in 2024: vrijwilligerswerk

Vrouw van begin 40 kijkt bezorgd achter laptop in haar woonkamer
Getty Images

Doe je vrijwilligerswerk? Dan is de eventuele vergoeding hiervoor tot op bepaalde hoogte belastingvrij. Maar let wel op: er zijn strenge regels.

Om misvertanden de voorkomen: dit zijn de regels voor 2023, dus voor de aangifte die u dit jaar (2024) invult. 

Als je als vrijwilliger bij een vereniging, club, kerk, goed doel of andere non-profitorganisatie een vergoeding krijgt, hoef je daar niet altijd belasting over te betalen. Je mag een vrijwilligersvergoeding krijgen van maximaal €5 per uur. Verder is er een maximum van €190 per maand en €1900 per jaar. Je hoeft tot deze maxima geen aangifte te doen, maar krijg je meer, dan vervalt de vrijstelling. De Belastingdienst beschouwt dan de hele vergoeding als belastbare inkomsten, dus niet alleen het bedrag boven de €1900. Als je bijvoorbeeld €2500 als vergoeding krijgt, moet je niet over €600 inkomstenbelasting betalen, maar over het hele bedrag van €2500. 

De maximale vergoeding geldt per persoon en niet per vereniging of stichting. Als je van twee verenigingen elk €1000 per jaar krijgt, heb je dus meer dan €1900 ontvangen en moet je over €2000 belasting betalen. Dat mag onrechtvaardig overkomen, maar het is de wet. Zorg er dus voor dat de totale vergoedingen voor je vrijwilligerswerk nooit boven die grens komen. 

Een andere beperking is dat je niet van dezelfde organisatie zowel een inkomen kunt krijgen als een vrijwilligersvergoeding. Stel dat je in je vrije tijd op verzoek van een tennisvereniging tennisles geeft aan kinderen en daar als freelancer €40 per uur voor vraagt aan volwassenen. Die inkomsten geef je bij je aangifte op als freelance-inkomsten. In de aangifte heet dat ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. Van diezelfde tennisvereniging krijg je voor het geven van gratis jeugdlessen aan het eind van hetjaar een vrijwilligersvergoeding van €500. In dat geval moet je de €500 optellen bij je freelance-inkomsten. De vrijstelling voor vrijwilligerswerk geldt dan niet.  

Voorkom een naheffing

Een addertje onder het gras ten slotte is dat de Belastingdienst de werkelijk gemaakte kosten en de vergoeding voor je vrijwilligerswerk op één hoop gooit. Dat zit zo. Als vrijwilliger maak je soms onkosten om je vrijwilligerswerk te kunnen doen. Denk aan reiskosten of de aanschaf van spullen als scheidsrechterkleding of een dirigentstokje. Daarnaast is er de vergoeding voor het vrijwilligerswerk zelf. De vrij-stelling van maximaal €1900 geldt voor de optelsom van deze twee posten. Dat kan onbedoelde gevolgen hebben. 

Als je bijvoorbeeld in een bepaald jaar voor €750 aan reiskosten hebt gemaakt en gedeclareerd en daarnaast een vergoeding van €1200 voor je inzet krijgt, kom je boven de grens van €1900 en vervalt de hele vrijstelling. Hoewel je maar €1200 voor je vrijwilligerswerk krijgt, moet je over het hele bedrag inkomstenbelasting betalen, tenzij je kunt aantonen – bijvoorbeeld met een overzicht van je ov-chipkaart – dat je de gedeclareerde kosten ook echt hebt gemaakt. In dat geval mag je die kosten aftrekken. Maar over minimaal €1200 moet je in dit voorbeeld altijd belasting betalen.

Om het nog ingewikkelder te maken: de bovengrens geldt niet als je uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareert. Dus als je €3000 per jaar aan autokosten declareert en behalve die €3000 verder geen vergoeding krijgt, betaal je daarover geen belasting. Zolang je aannemelijk kunt maken dat je die kilometers ook echt hebt gemaakt.  

Uitkering

Als je een uitkering hebt – WW, WIA of AOW – mag je gewoon de maximale vrijwilligersvergoeding ontvangen. Wel moet je het UWV vooraf om toestemming vragen als je een WW-uitkering ontvangt en van plan bent om vrijwilligerswerk te gaan doen. Heb je een andere uitkering van het UWV, controleer dan vooraf of je vrijwilligerswerk mag doen of dat je het moet melden. Als je dat vrijwilligerswerk al deed voordat je werkloos werd, hoef je die toestemming niet te vragen.

Als je een bijstandsuitkering hebt, geldt hetzelfde. De vrij-willigersvergoeding gaat niet ten koste van je uitkering, maar het is raadzaam om vooraf te melden bij de gemeente dat je vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Soms zal een gemeente dit juist aanmoedigen als opstapje naar betaald werk, soms zal ze dit zien als een belemmering om weer de arbeidsmarkt op te gaan.  

Pas op als je meer dan de vrij-stelling van maximaal €1900 per jaar krijgt en een uitkering hebt. Dan kan de uitkerings-instantie je uitkering korten, omdat de vergoeding wordt beschouwd als inkomen. Dit kan al gebeuren als je aan vergoeding plus vergoede onkosten (zoals eerder beschreven) één euro boven de vrijstelling zit. Houd dus goed bij wat je in totaal aan vrijwilligers- plus onkostenvergoedingen krijgt.