Breng uw bloed naar de bloedbank

Bloed doneren, zo werkt het

Bloed is hard nodig. Bijvoorbeeld voor mensen die veel bloed verloren bij een operatie of ongeluk. Ook patiënten die te weinig rode bloedcellen of bloedplaatjes aanmaken, hebben soms een bloedtransfusie nodig. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zamelt de bloedbank bloed in van donoren.

Sanquin regelt de inzameling van donorbloed. Er zijn afnamelocaties door het hele land. Als u tussen de 18 en 65 jaar bent, kunt u zich aanmelden als donor. U ontvangt dan een uitnodiging voor een keuring. Daar beantwoordt u een lijst met vragen om te bepalen of u voldoet aan alle veiligheidscriteria. Een arts meet uw bloeddruk en hb-gehalte, neemt een paar buisjes bloed af en stuurt deze naar een laboratorium.

Voldoet u aan alle veiligheidscriteria, dan ontvangt u binnen een paar weken een oproep voor uw eerste donatie. Als uit de vragenlijst of bloedtest blijkt dat u geen bloed mag geven, krijgt u daar schriftelijk bericht over.

Bloedafname Gaat u bloed geven? Zorg dat u uitgerust bent en van tevoren goed eet en drinkt. Neem uw oproepkaart en legitimatiebewijs mee.

Voor elke donatie ondergaat u een kleine keuring. U vult weer een vragenlijst in. De bloedbank wil bijvoorbeeld weten of u naar het buitenland bent geweest, een operatie hebt ondergaan, bent ingeënt of onlangs griep hebt gehad. Ook uw bloeddruk en hb worden gecontroleerd. Als het veilig voor u is om bloed te geven, neemt een medewerker van de bloedbank via een naald in uw arm een halve liter bloed af. Dat duurt zo’n 10 à 15 minuten.

Na de bloedafname mag u nog even blijven zitten. Daarna kunt u plaatsnemen in een ruimte waar soep, koffie, thee, broodjes en koeken klaar staan. Door wat te eten en drinken vult u de voedingsstoffen en het vocht wat u bent kwijtgeraakt weer aan. Als u zich goed voelt, mag u weer naar huis. Het is verstandig om na de bloedafname even rustig aan te doen, zodat uw lichaam zich herstelt. In totaal bent u ongeveer een uur kwijt met uw bezoek aan de bloedbank.

Bestemming Patiënten hebben meestal maar een bepaald bestanddeel van bloed nodig. Daarom scheidt een centrifuge uw gedoneerde bloed in drie componenten: rode bloedcellen (erytrocyten), plasma en bloedplaatjes (trombocyten).

Rode bloedcellen gaan naar patiënten die veel bloed verloren hebben en mensen die zelf niet voldoende rode bloedcellen aanmaken. Het plasma is nodig bij de productie van medicijnen en voor mensen met zeer groot bloedverlies of brandwonden. De bloedplaatjes zijn bestemd voor patiënten met een kwaadaardige bloedziekte, zoals leukemie. Sanquin gebruikt soms een gedeelte voor wetenschappelijk onderzoek.

Om het overdragen van infecties te voorkomen, test Sanquin uw bloed altijd op vijf ziektes, namelijk HIV, hepatitis B en C, syfilis en HTLV-I/II (een virus dat leukemie kan veroorzaken).

Vergoeding In Nederland krijgt u geen vergoeding voor uw donatie. Sanquin vindt dat de veiligheid het meest gediend is met vrijwillige donors: mensen die geld zouden krijgen, vullen de vragenlijst over hun gezondheid misschien niet eerlijk in. Wel krijgt u na een bepaald aantal donaties een symbolisch cadeautje om u te bedanken.

​Hoe vaak De bloedbank stuurt een oproep als ze uw donatie weer nodig hebben. Als u een gewilde bloedgroep heeft, krijgt u vaker het verzoek om langs te komen. Mannen mogen maximaal vijf keer per jaar bloed geven, vrouwen drie keer.

Bron(nen):