Te hoog cholesterol

Hyperlipidemie is een te hoog bloedvetgehalte. Dit kan erfelijk bepaald zijn, maar is ook het gevolg van verkeerde voeding.

Cholesterol is een lipide (lipiden zijn vetten of vetachtige stoffen), een onmisbaar bestanddeel van alle menselijke cellen. Een te hoog gehalte lipiden in het bloed kan echter hyperlipidemie en andere vetstoornissen veroorzaken. Een verhoogd bloedvetgehalte kan aderverkalking en andere hartziekten tot gevolg hebben.

Het hart- en bloedvatenstelsel bestaat uit het hart, de bloedvaten en het bloed. Bloed heeft veel levensondersteunende functies, zoals het vervoer van zuurstof, koolstofdioxide, voedingsstoffen en hormonen in het lichaam. Bloed bevat rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en voedingsstoffen. Ook cholesterol beweegt zich via de bloedsomloop voort. Cholesterol komt voor als LDL, oftewel het 'slechte cholesterol' en HDL, oftewel het 'goede cholesterol'. Men spreekt van hyperlipidemie bij een verhoogd cholesterol- en/of triglyceridengehalte van het bloed.

Wanneer cholesterol en andere vetachtige stoffen zich in de bloedsomloop aan elkaar binden, ontstaat een stof, 'plaque' genoemd, die zich op de vaatwanden afzet. Door een hoog lipidengehalte groeit het laagje plaque op den duur en kan het de bloedsomloop gaan belemmeren. Doorstromingsbelemmering (volledige afsluiting) in een kransslagader kan een hartinfarct veroorzaken. Wanneer de hersenslagaderen verstopt raken, kan dat een beroerte tot gevolg hebben.

De oorzaak van een te hoog bloedvetgehalte kan erfelijk bepaald zijn, veroorzaakt worden door een verkeerde leefstijl of voortvloeien uit het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. De belangrijkste (en beïnvloedbare) risicofactor is echter de voeding. Kenmerken van een slecht voedingsregime: vetopname meer dan 40 procent van het totale calorieëngehalte; opname verzadigd vet meer dan 10 procent van het totale calorieëngehalte; cholesterolopname meer dan 300 milligram per dag. Voedingscholesterol maakt normaal gesproken 1/3 deel uit van het cholesterol in de darm (afhankelijk van de eetgewoonten is dit tot 500 mg per dag). Normaal gesproken wordt in de darm 30-80 procent van het aanwezige cholesterol geabsorbeerd. Dit varieert dus nogal per persoon.

Hyperlipidemie geeft geen symptomen. Het is dus verstandig regelmatig cholesterolcontrole te laten uitvoeren. Voor advies over het voorkomen van hyperlipidemie kunt u terecht bij een arts of een andere zorgprofessional.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van de Infolijn Hart en Vaten van de Hartstichting en De Hart&Vaatgroep.