Corona? Dit moet je zelf betalen

De ziektekosten die te maken hebben met corona komen deels voor eigen rekening en kunnen al snel oplopen naar minstens 385 euro per jaar.

De eerste kosten die voor eigen rekening komen, zijn natuurlijk de zelftesten. Al snel 3 of 4 euro per stuk en nu het advies is om voor ieder bezoek een test te doen, loopt dat snel op. Bonnetjes bewaren en opsturen naar de zorgverzekeraar heeft geen zin: ze worden niet vergoed. Hetzelfde geldt voor de kosten van mondkapjes, gels et cetera.

Mantelzorgers

In sommige gevallen kunnen mantelzorgers wel in aanmerking komen voor gratis beschermingsmiddelen. Meer daarover lees je hier.

Overige zorgkosten

Een officiële test door de GGD is gratis en valt niet onder het eigen risico, net als een bezoek aan de huisarts. Maar wil je aanvullend (bloed)onderzoek dan gaat dat meestal ten koste van het eigen risico van je zorgverzekering. Dat eigen risico is minimaal 385 euro per jaar en kan hoger zijn als je daar zelf voor hebt gekozen.

Het maximale eigen risico is 885 euro per jaar.

Ook spoedeisende hulp in het ziekenhuis gaat ten koste van het eigen risico. Wie door corona in het ziekenhuis terecht komt, zal daarom snel 385 euro zelf moeten betalen. Die rekening komt niet altijd direct, maar soms sturen zorgverzkeraars die aan an het eind van het jaar en zijn er mogelijkheden om het eigen risico gespreid te betalen. Als je daar gebruik van wil maken, informeer dan naar de mogelijkheden bij je eigen zorgverzekeraar.

Somber

De crisis drukt bij veel mensen het gemoed en wie aanklopt bij een psycholoog krijgt deze behandelingen bij een verwijzing door de huisarts vaak (deels) vergoed uit het basispakket, maar ook hier geldt het eigen risico.

Fysiotherapie

Long-covidpatiënten die lang klachten houden, moeten voor het herstel vaak een beroep doen op extra fysiotherapie. De vergoeding daarvan vanuit het basispakket is tot medio 2022 verruimd, mits de huisarts binnen zes maanden een verwijzing uitschrijft.