Coronamaatregelen beter vastleggen

Mag de politie zomaar mijn huis binnenvallen als ik vrienden heb uitgenodigd? Waarom mogen mensen wel bij elkaar komen in een kerk? Veel overheidsmaatregelen tijdens de coronacrisis roepen vragen op. Het College van de Rechten van de Mens geeft antwoord op veel van die vagen. Een conclusie daarbij is dat de Grondwet vergt dat sommige maatregelen preciezer worden vastgelegd in wetten.

Het College is de afgelopen weken veel benaderd met vragen. Al die vragen vormden een aanleiding om de overheidsmaatregelen grondig te analyseren. Het College vindt het op dit moment nog heel moeilijk om te beoordelen of het terecht is dar de coronamaatregelen inbreuk maken op allerlei vrijheidsrechten. Daar speelt mee dat sommige mensenrechten, zoals het recht op gezondheid, de overheid juist verplichten om de bevolking te beschermen tegen ernstige ziekten. Wel concludeerde het College dat niet alle maatregelen een voldoende specifieke wettelijke basis hebben. De Grondwet en de mensenrechten vereisen dit wel. De regering is nu bezig een spoedwet te maken om dit beter te regelen.

Webdossier

De veertien meest gestelde vragen heeft het College opgenomen in een webdossier Coronavirus en mensenrechten. In de antwoorden geeft het College uitgebreide juridische onderbouwing.

Bron(nen):