Experts willen meer aandacht voor vrouwenhart

Er staan al langer artsen op de bres om aandacht te vragen voor het vrouwenhart. De corona-epidemie laat zien dat er nog steeds te weinig mee gebeurt, concluderen 17 experts in een rapport in The Lancet over het vrouwenhart. Er is te weinig aandacht voor verschillen tussen man en vrouw bij de onderzoeken naar COVID-19, de behandeling of de vaccins. Dat terwijl COVID-19 veel raakvlakken heeft met hart- en vaatziekten.

Er is te weinig aandacht voor het feit dat vrouwen meer bijwerkingen rapporteren bij de coronavaccins. Als tweede voorbeeld noemen de experts de ACE-receptor. Deze receptor speelt een rol bij de besmetting door het coronavirus, maar het is ook een belangrijke receptor voor de vaten en een aangrijpingspunt voor bloeddrukmedidijnen. Waarschijnlijk speelt de ACE-recepter een rol bij de hartproblemen die optreden bij COVID-19. Deze receptor presenteert zich anders bij vrouwen dan bij mannen. Toch wordt daar te weinig op gelet in onderzoek. Tenslotte geven de geteste medicijn als chloroquine (inmiddels weer verlaten) andere cardiale bijwerkingen bij vrouwen, zoals ritmestoornissen.

Doodsoorzaak

Maar het rapport met het internationale overzicht van hartziekten bij vrouwen is breder. De onderzoekers, onder wie de Nederlandse cardioloog en voorvechter van het vrouwenhart Angela Maas, presenteren hun rapport in The Lancet. Het laat zien hoe groot het probleem is: hart- en vaatziekten vormen naar schatting de doodsoorzaak bij 35 procent van de vrouwen wereldwijd. Niet alleen in de Westerse wereld speelt dit probleem, ook in landen als China, India en Indonesië hebben steeds meer vrouwen hart- en vaatziekten.

Adviezen

Ondanks de hoge sterfte is er te weinig inzicht in hart- en vaatziekten bij vrouwen, aldus de experts. Ze geven dan ook adviezen om meer vrouwen in klinische onderzoeken te betrekken en tips over hoe dat beter kan. Verder worden hart- en vaatproblemen bij vrouwen onvoldoende herkend of gediagnosticeerd en niet goed behandeld. Ook dat moet beter, vinden de experts, en ze hebben hiervoor 10 aanbevelingen opgesteld. Denk hierbij aan: betere scholing van artsen op het gebied van het vrouwenhart en betere voorlichting aan de bevolking.

Zwangerschappen

Zowel mannen als vrouwen lopen meer risico op hartproblemen bij hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, roken en weinig bewegen. Maar er zijn dus ook risicofactoren die alleen of met name gelden bij vrouwen. Denk aan een vroege menopauze, hoge bloeddruk of diabetes tijdens zwangerschappen, het krijgen van een te vroeg geboren kind, bij het polycysteus ovarium syndroom en bij bepaalde ontstekings- of autoimmuunziekten. Daarnaast spelen ook andere socioeconomische factoren een rol, die vaak niet worden herkend als risicofactor, zoals huiselijk geweld, een lage opleiding of een laag inkomen, waar vrouwen vaker mee te kampen hebben.

Lees hier meer over de resultaten van de experts. De tekst is gratis te lezen na registratie. (in het Engels).

https://www.thelancet.com/commissions/women-cardiovascular-disease