‘Niet de zorgverleners, maar de ouderen eerst een vaccin’

In Groot Brittannië was de eerste vrouw die werd gevaccineerd tegen corona Margaret Keenan van inmiddels 91 jaar. In Nederland staan de ouderen juist niet vooraan bij het vaccineren, ook al adviseert de Gezondheidsraad dat keer op keer. Zorgverleners mogen eerst.

Voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg sprak zijn frustratie hierover uit in de Volkskrant. Juist in deze tijden van schaarste, moeten moeilijke keuzes gemaakt worden – wie krijgt er nu al een vaccin en wie moet nog maanden wachten? De Gezondheidsraad heeft de wetenschappelijke informatie afgewogen en komt nu al meerdere keren tot dezelfde conclusie: ouderen moeten eerst worden gevaccineerd, want dat redt de meeste levens. ‘Specifiek aan covid-19 is dat de sterftekans zo uitzonderlijk steil oploopt bij hogere leeftijden. Een 80-jarige heeft een veel grotere kans te overlijden aan het virus dan een 30-jarige’, licht Kullberg toe in de Volkskrant. Tweede reden: als ouderen gevaccineerd zijn, komt er minder druk op de zorg.

Eigen strategie

De regering kiest een eigen vaccinatiestrategie en kan afwijken van het Gezondheidsraadadvies. Dat doet de regering ook, want er is nog geen oudere gevaccineerd. De zorgverleners zijn tot nu toe eerst aan de beurt geweest. Daar zijn verschillende redenen voor. Het Pfizer vaccin bleek in grote dozen te zitten, terwijl het ook nog eens bij -70 graden bewaard moet worden. Dit maakt het lastig om de vaccins bij verpleeghuizen te brengen, laat staan bij mensen thuis. Daarom zijn eerst de zorgverleners van de ouderen opgeroepen voor een vaccin. Zo zijn de ouderen indirect beschermd. Maar dat was de tweede keus, zegt de Gezondheidsraad. Liever vaccinneer je de ouderen zelf.

Lobby’s

Een andere reden: er ontstonden lobby’s om zorgverleners voor te laten gaan. In praatprogramma’s deden zij een  pleidooi voor een vaccin voor hun beroepsgroep. Gevolg: de medewerkers in de acute zorg en de huisartsen werden vervolgens ook voorgelaten en de ouderen schoven weer een stukje naar achteren in de rij. Er kunnen goede redenen voor zijn, beaamt Kullberg, maar de prioriteit zou moeten liggen bij de ouderen. Hij noemt daarom nu een streefcijfer: 9 van de 10 beschikbare vaccins van Pfizer en Moderna, zouden naar 60-plussers moeten gaan, met of zonder aandoening, te beginnen bij de oudsten. Vooral ook omdat dit type vaccin (rna-vaccin) juist goed werkt bij ouderen.