Nieuwe boetes voor 'samenscholing'

Rutte noemt het een ‘slimme lock-down’. Dat betekent dat we nog wel naar buiten mogen, maar hou 1,5 meter afstand en doe dat zo veel mogelijk alleen. Wie toch met meer dan drie personen ’samenschoolt’ en te weinig afstand in acht neemt, riskeert een forse boete.

Er geldt sinds gisteren, 23 maart 2020, een samenscholingsverbod voor meer dan 3 personen en burgemeesters en politie krijgen de middelen om hier streng op te handhaven.  In een persconferentie lieten bewindslieden weten veel waardering te hebben voor de overgrote meerderheid die zich aan de richtlijnen van het RIVM uit.

Maar er zijn volgens minister Grapperhaus van Justitie ook 'slordige a-socialen' die dat niet doen.

De overheid schept mogelijkheden om personen die zich niet aan de regels houden harder aan te paken. Dat gebeurt op grond van een aanpassing van artikel 172a van de Gemeentewet. Daarin staat de mogelijkheid voor gemeenten om in Algemeen Plaatselijke Verordering (APV) vast te leggen wat er mag op het gebied van 'samenscholen'. De burgemeesters van de 25 grote gemeenten hebben te kennen gegeven van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken.
Er bestaan nu al mogelijkheden om meer dan drie personen te verbieden ‘zonder doel’ zich ergens op te houden. Maar om tot een samenscholingsverbod te komen, moest er tot op heden volgens het Openbaar Ministerie in principe sprake zijn van ‘dreiging’. De huidige coronacrisis vormt nu die dreiging.

Dit biedt de gemeente en politie de mogelijkheid om boetes uit te delen aan personen die met meer dan drie samenscholen. De boetes kunnen oplopen tot €400. Op het niet opvolgen van een bevel van de politie staat al een boete: €390. Bijzondere opsporings ambtenaren (BOA's, toezichthouders) hebben gevraagd om pepperspray en wapenstokken.

Bedrijven: €4000 boete.

Op bedrijven en organisatie rust een zwaardere plicht om samenscholing te voorkomen en erop toe te zien dat klanten 1,5 meter afstand houden. Doen ze dat niet, of niet voldoende, dan geldt voor hen een boete die kan oplopen tot €4.000.