Politie: coronavirus geen vrijbrief aan criminelen

Ook in deze tijd blijft het politiewerk doorgaan. Het besluit om tijdens de coronacrisis alleen verdachten van ernstige misdrijven te arresteren betekent niet dat taken zoals noodhulp vervallen.

Bij een melding van een inbraak of geweldsdelict wordt dan ook direct actie ondernomen. Wel wordt hierbij goed gelet op de gezondheidsrisico’s: agenten hebben de beschikking over beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbrillen en mondkapjes. Zo kunnen zij een aanhouding waarbij zij moeten fouilleren of iemand in bedwang moeten houden veilig dirigeren en uitvoeren.

Over het algemeen geldt ook voor de politie: afstand houden, contact vermijden en handen wassen. Wijkagenten houden ter preventie geen spreekuur meer en communicatie, bijvoorbeeld het doen van aangiftes, wordt zo veel mogelijk telefonisch en online gedaan.

Samenwerking

Al heeft het virus veel invloed op het politiewerk, er zitten ook voordelige kanten aan de situatie. Zo zitten er momenteel veel mensen thuis, wat betekent dat er veel ogen in de wijk zijn. Criminele activiteiten vallen hierdoor direct op. Daarnaast is het minder druk op straat en in het verkeer, en zijn het toezicht op de horeca en de inzet bij voetbalwedstrijden niet nodig.

De politie beseft dat ze hard nodig zijn, en de voorzitter van de politievakbond roept dan ook op tot een samenwerking: “Maak nou geen burenruzies meer. Daar moeten we ook steeds naartoe. Doe dat nu niet en los zulke problemen alsjeblieft zelf op.”

Bron(nen):